Zorg en Welzijn

Het neoliberale verlangen naar transparantie en controleerbaarheid heeft ertoe geleid dat een onhaalbaar bureaucratisch systeem het zorglandschap bepaalt. De zorgverlener komt daardoor in een spagaat tussen goede zorg voor de patiënt willen leveren en de grote administratieve druk. Hoe we nadenken over gezondheid is tegelijkertijd aan het veranderen. Zorg eindigt niet bij de witte muren van het ziekenhuis en aandacht voor alleen de medische situatie verschuift naar een meer holistische mensbenadering. Wat is de betekenis hiervan als we nadenken over goede zorg?

TAAK werkt samen met maatschappelijke partners in de zorg en welzijn. In projecten als Cure Park (Amsterdamse bos, zomer 2017) schenken we aandacht aan onderwerpen over zorg die gevoelig liggen of onderbelicht worden.

Verdiep je verder in het onderwerp in het dossier Zorg en Welzijn: