Zorg en Welzijn

TAAK agendeert met Zorg en Welzijn de betekenis van zorg nu de destructieve werking van het neoliberale beleid ook dit domein van de samenleving heeft bereikt. De negatieve gevolgen van marktwerking, deregulering en flexibilisering worden langzaam zichtbaar en roepen steeds meer verzet op. Kunst kan ruimte creëren waar nieuwe denkbeelden en voorstellingen van zorg vorm kunnen krijgen, met aandacht voor meerstemmigheid en zeggenschap. Dit verhoogt het begrip voor elkaar en kan de basis zijn voor nieuwe vormen van gemeenschapszin.

TAAK heeft van jeugdzorgorganisatie Spirit! de opdracht gekregen om een driejarig kunstprogramma te ontwikkelen voor het nieuwe woonzorgcomplex De Tafelberg, waar jongeren met een achtergrond in de jeugdzorg zullen samenwonen met studenten en starters op de arbeidsmarkt. Kunstenaars worden gevraagd om samen met deze hybride samenstelling van bewoners het concept van De Tafelberg – een stimulerende leef- en leergemeenschap met een (maatschappelijke) inbedding – te onderzoeken en verbeelden.

Het programma start al tijdens de ontwikkeling en realisatie van het complex en loopt door tot twee jaar nadat het complex in 2021 in gebruik genomen wordt.

Verdiep je verder in het onderwerp in het dossier Zorg en Welzijn: