TAAK


ruimte | publiek | maken


TAAK onderzoekt, ontwikkelt en realiseert nieuwe vormen van kunst in het publieke domein en alternatieve vormen van opdrachtgeverschap.
We werken samen met kunstenaars, burgers, belangengroepen, overheden, fondsen en instellingen – en sluiten aan op maatschappelijke opgaven die tot een kunstproject kunnen leiden. We brengen urgente vragen aan de oppervlakte en maken ze opnieuw publiek.

Het beeld van de overheid als voornaamste opdrachtgever voor openbare kunst behoort tot het verleden. Iedereen kan eigenaar zijn van de vraag die leidt tot een kunstproject. Hierin zien we een mogelijkheid om gehoor te geven aan meerdere stemmen. Publiek aanwezig zijn is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Sociale, culturele, fysieke en economische factoren hebben invloed op hoe (on)vrij de publieke ruimte voelt. Wie of wat kan spreken, en wie niet?

Kunst kan uiteenlopende posities in het maatschappelijke debat zichtbaar maken en actief aan de orde stellen. Processen van in- en uitsluiting, nieuwe vormen van samenleven en ecologie zijn vraagstukken waar we met kunstenaars aan werken. Door middel van artistieke interventies, dialoog, onderzoek, community building en co-creatie bouwen we aan bestendige relaties en netwerken. We streven naar verbondenheid zonder verschillen te verhullen. En we bevragen onze eigen rol en blinde vlekken.

Het publieke domein is gelaagd en complex. Precies daar kan kunst voor een divers publiek betekenis krijgen. TAAK situeert zichzelf bewust binnen die context, door het curatorschap te democratiseren en onze expertise in te zetten bij de uitdagingen waar we met elkaar voor staan. We verbinden ons aan de vragen van deze tijd. Als onderzoekende gesprekspartner sluiten we graag aan bij initiatieven in de zorg, ruimtelijke ordening, onderwijs, wetenschap, kunst en cultuur, landschap en erfgoed.

TAAK streeft met haar kunstprojecten zoveel mogelijk naar gezamenlijk maken, duurzame betrokkenheid en gedeeld eigenaarschap – om zo ruimte (opnieuw) publiek te maken.

Samenwerken
Heeft u een urgente kwestie, een opwindend idee of een wens? TAAK neemt dit graag als aanleiding om een project, programma, onderzoek of adviesplan te ontwikkelen. Mail naar info@taak.me.

Postadres TAAK:
Zonnelaan 2
1349 EW Almere

Stichting TAAK is de handelsnaam van TAAK, Kamer van Koophandel Amsterdam nummer 78137780 en statutair gevestigd te Amsterdam.

klik hier voor de privacyverklaring van TAAK

Webdesign: Pauline Le Pape/ Roosje Klap, Webmaster: Vincent Bruijn