Met het meerjarige kunstprogramma Social Capital stelt TAAK kritische vragen en toont de visies, pogingen en strategieën van kunstenaars, denkers en doeners die zich bekommeren om de leefbaarheid van de stad. Kernvraag hierbij is: hoe kan kunst gentrificatie ter discussie stellen zonder zélf een instrument te worden binnen deze processen? Binnen Social Capital nodigt TAAK de komende jaren kunstenaars uit om kritisch te reageren op deze veranderingen, te beginnen in Oud-Noord. Het programma bestaat uit interventies en initiatieven die de situatie en (toekomstige) ontwikkelingen van Oud-Noord en haar bewoners in beeld brengen. Door nieuwe verbindingen tot stand te brengen tussen kunst, lokale netwerken en culturen wil Social Capital, zonder de pretenties pasklare antwoorden te bieden, alternatieven voorstellen voor de homogenisering van de stad.

In september 2018 ging Social Capital van start als onderdeel van Pay Attention Please! Deze manifestatie is een initiatief van Public Art Amsterdam: elf Amsterdamse kunstinstellingen die gezamenlijk de aandacht willen vestigen op de rijkdom van de openbare ruimte.

Tijdens het slotweekend van Pay Attention Please! organiseerde TAAK een Meet-Up in de context van Social Capital in het Ondernemershuis Crataeugus op het Meidoornplein in Amsterdam-Noord. Samen met (internationale) sprekers en kunstenaars verdiepten we ons in de rol van cultuur en sociale waarden in relatie tot gentrificatie. Verschillende culturele interventies vormden hierbij aanleiding voor gesprek. Met onder andere sprekers en gasten: Marinella Senatore (kunstenaar), Adeola Enigbokan (kunstenaar en onderzoeker), Lara Almarcegui (kunstenaar), bart & klaar (kunstenaars en activisten), Stewart Home (schrijver en kunstenaar), Massih Hutak (rapper en schrijver) en Monnik (speculatief bureau voor toekomst en fictie).

Videoregistratie door: Konstantin Guz. Voertaal: Engels

Social Capital is tot stand gekomen dankzij: Mondriaan Fonds, Amsterdams Fonds voor de Kunst, Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting en Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland. Met dank aan: Ondernemershuis Craetegus, VORM en Hyperion Lyceum.