Curating the City

Bij stedenbouwkundige ontwikkelingen of renovatietrajecten in de stedelijke omgeving is niet altijd aandacht voor het sociale weefsel, lokale cultuur en erfgoed. Terwijl kapitaal en privaat eigendom bij gebiedsontwikkeling vaak domineren kan niemand ontkennen dat het juist de culturele en sociale waarden zijn die de leefbaarheid van een stad bepalen. Wat is de impact van stedelijke transformaties voor de bewoners van de stad? Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de vorming en beleving van de publieke ruimte, de ruimte die van iedereen is?

TAAK vraagt, samen met kunstenaars, bewoners en opdrachtgevers aandacht voor de kwaliteit van de openbare stedelijke omgeving met projecten als Woensel West (Eindhoven) en Social Capital (Amsterdam).

 

Verdieping