Bestemming Drachten

Project
1 oktober 2016 — 1 oktober 2020

Kunstenaars: David Jablonowski, Frank Koolen, Frank Havermans, Henk Hofstra, Melle Smets, Melanie Bonajo, Yasser Ballemans Refunc, William Speakman.
Curator: Theo Tegelaers, Nils van Beek
Projectleider: Simone Kleinhout, Charlotte Bijl


TAAK werkt in opdracht van de gemeente Smallingerland aan vier eigentijdse stadsmarkeringen voor Drachten. In vroeger tijd zorgden stadspoorten voor een afbakening van de stad. Tegenwoordig is de grens tussen stad en platteland minder duidelijk. Met bijzondere stadsmarkeringen wil Drachten weer herkenbaar worden, en als bestemming onderscheidend en attractief.

TAAK schreef het kunstplan voor de stadsmarkeringen onder de titel Bestemming Drachten. Leidmotief in het plan is de metafoor van de reis. Als iets het aanzien van Drachten heeft bepaald, is het wel de enorme expansie die de stad in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw heeft meegemaakt. De komst van de maakindustrie sluit aan op het centrum van ambacht dat Drachten voorheen was. De kiem voor ontvankelijkheid voor de moderniteit en vernieuwing werd al gelegd in de banden tussen Drachtster kunstenaars en de artistieke avant-garde van DADA en De Stijl. De kracht van Drachten ligt echter niet in de aandacht voor traditie en nostalgie naar vroegere tijden, maar juist in het creëren van nieuwe verwachtingen en mogelijkheden om gezamenlijk de toekomst van de stad vorm te geven.

Drachten is onderweg. Van maakindustrie naar Smart Industry waarbij kennis en ervaring bij de ontwikkeling van innovatieve en duurzame oplossingen worden gedeeld. Maar ook: op verkenningstocht in Drachten, want er is veel te ontdekken. Het kunstplan appelleert dan ook aan het gevoel van verlangen en onderweg zijn dat eigen is aan de reiziger. Een beetje zoals men zich een modernistische utopie voorstelde, voeren de kunstwerken het publiek mee naar de toekomst, en verbeelden voor Drachten een nieuwe bestemming.

Een bijzondere positie binnen het plan is er voor locatie West: De Tussendiepen. Voor dit deels nog oningevulde, avontuurlijke bedrijventerrein worden nieuwe culturele en recreatieve bestemmingen voorzien. Bestemming Drachten draagt bij aan de ontwikkeling van dit terrein met een cultureel programma, en in samenwerking met lokale, creatieve en ondernemende geesten. In het najaar van 2017 kon het Drachtster publiek mee met Expeditie Tussendiepen, avontuurlijke reizen van het centrum van Drachten naar De Westkop op De Tussendiepen.

Vanaf 28 juni tot en met 7 oktober 2018 opent op De Tussendiepen de tentoonstelling Bestemming Drachten 2018. Ook zal in 2018 het kunstwerk van Frank Koolen op locatie Oost worden opgeleverd. Meer informatie hierover volgt spoedig!

Lees het volledige kunstplan op www.bestemmingdrachten.nl

Kunstenaars:

Noord – De Uitnodiging: David Jablonowski
Oost – De Droom: Frank Koolen
Zuid – Onderweg: Frank Havermans
West – Reis naar de Toekomst: Henk Hofstra, Melanie Bonajo, Yasser Ballemans, ReFunc, William Speakman, Melle Smets

Video's:

Locatie Oost - De Droom

Locatie Noord - De Uitnodiging

Locatie Zuid - Onderweg

Locatie West - De Toekomst