It Eilân van Henk Hofstra gaat te water

Landschap en ecologie Project
7 september 2018

Locatie:Brandweerkazerne Drachten, Loswal 1, Drachten

7 september 2018, om 16.45 uur

Curator: Theo Tegelaers
Projectleider: Simone Kleinhout, Charlotte Bijl

Met dank aan: Provincie Fryslân, Mondriaan Fonds en de Gemeente Smallingerland. Dit project is onderdeel van de investeringsagenda Drachten – Heerenveen.


Op 7 september 2018 wordt het drijvende kunstwerk It Eilân van Henk Hofstra te water gelaten in Drachten, waarna het zal aanmeren op verschillende locaties om Drachtsters te laten nadenken over gebiedsontwikkeling.

Henk Hofstra is één van de vier kunstenaars die voor Bestemming Drachten gevraagd is een impuls te geven aan de ontwikkeling van Waterfront Drachten door hun visie op de toekomst van Drachten te verbeelden. De vraag hoe het Waterfront vorm moet krijgen stelt Henk Hofstra echter het liefst aan de Drachtster zelf. Daarom organiseerde hij een serie workshops tijdens de tentoonstelling Bestemming Drachten 2018 in De Sluisfabriek, waarin hij iedereen uitnodigde samen met hem te bouwen aan beelden voor de toekomst. Er werd geknutseld, gezaagd, geboetseerd en geschilderd aan een grote drijvende driedimensionale collage waarin alle ideeën zijn verwerkt.

Tot 7 september is het kunstwerk nog te zien in de tentoonstelling Bestemming Drachten 2018. De volgende stap is om het kunstwerk vanaf het water in het publieke domein zichtbaar te maken. Op verschillende locaties in het Waterfrontgebied worden momenten georganiseerd waarbij het publiek wordt aangespoord om hun visie voor de toekomst van het gebied verder te ontplooien.

U bent daarom van harte welkom om de tewaterlating van It Eilân aan te moedigen en het eerste gesprek bij te wonen. Het programma vindt plaats op 7 september 2018 vanaf 16.45 uur, op de kade achter Brandweerkazerne Drachten, Loswal 1.