Vijf voor twaalf voor VU Hortus botanicus aan de Zuidas. Projectgroep Nieuw Leven voor de VU Hortus zet stappen voor reddingsplan

Landschap en ecologie Programma

Voor de VU Hortus botanicus aan de Zuidas is het vijf voor twaalf. De onderhandelingen voor afstoting van belangrijke onderdelen van de collectie bijzondere planten vinden momenteel plaats, de medewerkers staan per 1 juli aanstaande op straat. Een groeiende groep betrokkenen: ondernemers, wetenschappers, biologen, kunstenaars en beleidsmakers noemt dit proces onaanvaardbaar. Niet alleen zal onomkeerbaar een kwetsbare groene oase aan de Zuidas verdwijnen maar ook een plantencollectie van wetenschappelijk belang. Momenteel worden de krachten gebundeld onder de noemer Projectgroep Nieuw Leven voor de VU Hortus om te komen tot een concreet actie- en reddingsplan.

De VU/VUmc wil de VU Hortus slopen om plaats te maken voor uitbreiding van het ziekenhuis. Cynisch genoeg komt er een (goedkopere) zorgtuin die volgens de VU voor het broodnodige groen aan de Zuidas moet gaan zorgen. Het Groeifonds Groen Zuidas kende onlangs bijna 300.000 € toe voor de herinrichting na de sloop van de onderzoekskassen en de vernietiging van vegetatie. De geplande zorgtuin zal echter op geen enkele wijze de in 50 jaar tijd zorgvuldig opgebouwde plantencollectie kunnen vervangen. De tuin biedt de Zuidas te midden van de grijze zakelijkheid veel potentie als plek voor wetenschappelijk onderzoek, educatie, zorg, ontmoeting, bezieling en rust. Inmiddels verkeert de hortus in een sterfhuisconstructie die nog zo’n 10 jaar voort zal duren waarbij het VU College van de Bestuur haar relevantie voor de buurt, het ziekenhuis, de universiteit, bedrijven aan de Zuidas stukje bij beetje laat afbrokkelen.

Experts meetings 
Het CvB van de VU is verzocht om een jaar van bezinning. Ondertussen heeft de projectgroep zich zaterdag 15 februari samen met vooraanstaande experts uit de botanische wereld gebogen over nieuwe strategieën voor het behoud van de volledige collectie, ìnclusief het huidige personeel. Hoe kunnen de uitzonderlijke kwaliteiten en waarden van de tuin bestendigd worden in een duurzaam model voor bedrijfsvoering, juìst op deze plek, omringt door ziekenhuis, universiteit en bedrijfsleven? Directies en medewerkers van succesvolle botanische tuinen zoals Hortus Arcadie in Nijmegen en de Hortus Botanicus Leiden deelden hun expertise en vele (internationale) voorbeelden passeerden de revue. Concrete plannen voor beheer en behoud van een VU Hortus voor de 21e eeuw worden binnenkort bekend gemaakt en gepresenteerd aan de VU en het VUmc.

De experts meeting werd geïnitieerd door Delphine Bedel, David Veldhoen en TAAK en gerealiseerd met steun van het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

Leden projectgroep Nieuw Leven voor de VU Hortus
Maarten van Bodegraven, vrijwilliger VU Hortus; Herman van Wissen, Commissie Ruimtelijke Ordening WOCB en Initiativo Social Network, Douglas Grobbe; Fokko Faber, stichting Vrienden van de Hortus VU; Fieke Konijn, universitair docent kunstgeschiedenis VU en vrijwilliger VU Hortus; Delphine Bedel, kunstenaar, uitgever, promovenda; Hans Frielink; Albert Groenendijk; Alice Smits, Zone2source; René Wansdronk, architect; Monique Disselhoff, vz. Commissie Ruimtelijke Ordening WOCB en coördinator Initiativo Social Network; Theo Tegelaers, TAAK; Christiane Bosman, TAAK; David Veldhoen, kunstenaar

Externe experts en adviseurs
Bob Ursem, uitvinder, wetenschappelijk directeur van de TU Delft botanische tuin en voorzitter NVBT; Jeroen Jonkers, oprichter stichting Ik geef om de Jan Eef en sociaal ondernemer; Kim van der Leest, directeur Hortus Arcadie Nijmegen en bestuurslid NVBT; Ruben Konijn, Masterstudent Ecology and Evolution VU; Fred Booij, boomkweker en landschapsarchitect; Maike van Stiphout, boomkweker en landschapsarchitect; Rogier van Vugt, hoofd kassen hortus botanicus Leiden; Joke 't Hart, projectleider NVBT/Planten voor de Toekomst; Ernst van der Hoeven, studio for the urban landscape; Pieter Baas, Professor Emeritus bij Naturalis en bestuurslid NVBT; Frank Bruggeman, kunstenaarPieter Bol, wetenschapsjournalist en epidemioloog; Selene Kolman, kunstenaar

Download hier het verslag van de experts meeting op 15 februari 2014.