TAAK on TOUR in het teken van de VU Hortus Botanicus en Club Donny, TAAK special edition

Landschap en ecologie Programma Tour

Onverwachte ontmoetingen tussen natuur en stad

18 oktober 2013 — 18 oktober 2013

14:00 uur tot 19:00 uur
Kunstenaars: Delphine Bedel, EGBG/Pavel van Houten, Frank Bruggeman, Hanan Benammar
TAAK on TOUR in het teken van de VU Hortus Botanicus en Club Donny, TAAK special edition wordt ondersteund door het Amsterdam Fonds voor de Kunst.
Club Donny TAAK Special Edition werd mede mogelijk gemaakt door het Nederlandse Consulaat in New York.


Onverwachte ontmoetingen tussen natuur en stad

Hoe beleven mensen in de stad de natuur? In welke onverwachte gedaanten manifesteert de natuur zich in de stad, waar duikt zij op en vindt zij haar weg, wordt zij beschermd of juist verdreven? TAAK organiseert naar aanleiding van een onderzoek en initiatief van de kunstenares Delphine Bedel op vrijdag 18 oktober een middag die speciaal in het teken staat van de VU Hortus, de botanische tuin aan de Zuidas die met sluiting wordt bedreigd. Het verdwijnen van deze bijzondere plek betekent niet alleen het verlies van een unieke plantencollectie en waardevol cultureel erfgoed, de Zuidas verliest hiermee ook haar groene meerwaarde en de stad een belangrijke schakel in het ecolint. Daarnaast is de tuin een belangrijke zorg- en zintuigentuin voor patiënten van het VUmc. TAAK wil zich inzetten voor het behoud van de hortus door strategieën en visies te verzamelen voor nieuw gebruik van deze unieke groene zone in de stad.

Met het programma op 18 oktober vestigen we de aandacht op de unieke eigenschappen en functies van de Hortus Botanicus. De middag omvat een tour door de botanische tuin, verschillende kunstenaarsbijdragen en een bezoek aan de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. Aansluitend gaan we naar TAAK voor de feestelijke presentatie van Club Donny, TAAK special edition, magazine over de individuele beleving van natuur in de stad.

In november (datum tba) organiseren we in samenwerking met Delphine Bedel een vervolg op deze oriënterende dag met een presentatie van haar fotografische onderzoek en een dialoog bij TAAK waar deskundigen, betrokkenen en gepassioneerden in gesprek gaan over mogelijke toekomstscenario’s voor de VU Hortus. Centraal staan vragen als: hoe kunnen kwetsbare publieke functies in de stad behouden blijven voor de toekomst; hoe kunnen we hier nieuwe (gemeenschappelijke) functies en waarden aan toe voegen en welke rol kan kunst hierin spelen? Tot slot overwegen we nieuwe modellen van financiering, vergroting van draagvlak en gedeeld eigenaarschap.

Programma vrijdag 18 oktober
Let op: kom op de fiets!

14:00 uur - We starten bij de VU Hortus, Van de Boechorststraat 8, alwaar we worden rondgeleid door botanist Hans Visser;
EGBG/Pavèl van Houten geeft ons in het kader van De Medicijnfabriek een workshop intuïtieve plantbenadering;
Hanan Benammar verzorgt als onderdeel van haar project Desert Garden een performatitieve lezing: Plausible Uses of the Desert Garden.

15:30 uur - Vertrek naar de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam aan de Oude Turfmarkt 129 voor een ontvangst in de Regentenkamer en een presentatie over de bibliotheek van de Amsterdamse Hortus Botanicus, die ondergebracht is bij de Bijzondere Collecties van de UvA. We krijgen onder meer enkele delen van de Moninckx Atlas te zien, een kolossaal zeventiende-eeuws handgeschilderd herbarium.

17:00 uur - Vertrek naar TAAK

17:30 uur - Feestelijke presentatie van Club Donny, TAAK special edition met een interventie van Frank Bruggeman
TAAK serveert soep en drankjes

Over Club Donny
Club Donny, TAAK special edition maakt deel uit van het jubileumnummer: Club Donny # 10, biannual magazine on the personal experience of nature in the urban environment. Club Donny is een platform waar verschillende disciplines en zienswijzen bijeen elkaar gebracht worden op grond van een gemeenschappelijke interesse: stedelijkheid en natuur. Club Donny wordt samengesteld door Samira Ben Laloua, Frank Bruggeman en Ernst van der Hoeven. Club Donny # 10 wordt feestelijk gepresenteerd op een nader te bepalen tijdstip en locatie in Rotterdam. www.clubdonny.com

Aanmelden: Stuur een mail naar: info@taak.me
Vermeld daarbij met hoeveel personen u komt. Meld u snel aan, er zijn beperkt plaatsen!
Deelname is gratis.
Club Donny TAAK Special Edition is verkrijgbaar voor 5,00 € bij TAAK.