TAAK en Delphine Bedel organiseren experts meeting met projectgroep Nieuw Leven voor de VU Hortus

Debat Landschap en ecologie

De plannen voor sluiting van de VU hortus botanicus in de Van de Boechorststraat in Buitenveldert zijn al enige tijd definitief. De onderhandelingen voor de verplaatsing van belangrijke onderdelen van de collectie bijzondere planten vinden momenteel plaats, de medewerkers staan per 1 juli aanstaande op straat. Een groeiende groep betrokkenen luidt de alarmbel over dit proces, waarbij onomkeerbaar niet alleen een groene oase aan de Zuidas verdwijnt, maar ook een botanische collectie van wetenschappelijk belang. Onder de naam Nieuw Leven voor de VU Hortus heeft zij het College van Bestuur van de VU gevraagd om respijt zodat een onderzoeks- en overlegperiode kan worden ingelast.

De VU Hortus bevindt zich in het grootstedelijke district van de Zuidas waar economische bedrijvigheid de boventoon voert. Volgens de projectgroep is bij het besluit de hortus te sluiten onvoldoende gekeken naar de maatschappelijke potentie. Te midden van alle krachtenvelden aan de Zuidas biedt de tuin elan, een betekenisvolle plek voor gebruik en verblijf (onder andere voor patiënten voor het VUmc) en een platform voor kennisuitwisseling en bezinning. 17.000 omwonenden en betrokkenen delen deze mening en tekenden de petitie Steun de VU Hortus.

De projectgroep Nieuw Leven voor de VU Hortus bestaat uit ondernemers, kunstenaars, professionals uit de culturele sector, wetenschappers, biologen en beleidsmakers. De projectgroep is ervan overtuigd dat de wetenschappelijke, historische, culturele, sociale en ecologische waarden vertaald kunnen worden naar een model voor duurzame bedrijfsvoering. Georganiseerd door TAAK en Delphine Bedel zal de projectgroep zich op 15 februari 2014 samen met verschillende externe experts buigen over nieuwe modellen en scenario’s voor beheer en behoud van de totale collectie, inclusief het huidige personeel. Uiteindelijk zal de projectgroep haar visies voor een VU Hortus voor de 21e eeuw presenteren aan het College van Bestuur van de VU.

De experts meeting werd geïnitieerd door Delphine Bedel, David Veldhoen en TAAK en gerealiseerd met steun van het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

Lees hier het volledige programma van de experts meeting.

Download hier het verslag van de experts meeting