Mensen

Linda Vlassenrood

Linda Vlassenrood maakt deel uit van het algemeen bestuur van Stichting TAAK. Ze is een bevlogen curator, programmaleider, auteur, spreker en adviseur met als missie complexe stedelijke vraagstukken – in de meest brede zin van het woord – op een prikkelende manier inzichtelijk en bespreekbaar te maken. Hiervoor organiseert zij in opdracht van culturele instellingen, gemeentes en commerciële partijen (meerjarige) programma’s bestaande uit advies, onderzoek, publicaties, workshops, tentoonstellingen, educatieve projecten, lezingen of debatten. Haar expertise ligt in het aanscherpen van de vraag en het vervolgens samenstellen van het meest geschikte traject waarin het bespreken, onderzoeken of ontwerpen van oplossingen centraal staat. Haar ambitie is bovendien om een grotere groep dan ingewijden alleen deelgenoot te maken van de ontwikkelingen in de stad. Haar aanpak is dan ook per definitie interdisciplinair. Hierdoor weet ze gemakkelijk ontwerpers uit verschillende disciplines, maar ook ambtenaren, burgers, wetenschappers en andere experts uit binnen- en buitenland met elkaar te verbinden.

Linda werkte van 2000 tot 2011 als curator en hoofd presentatie bij het Nederlands Architectuurinstituut (NAi). Het NAi behoorde tot één van de grootste culturele publieksinstellingen op het gebied van architectuur en stedenbouw ter wereld. Hier was ze verantwoordelijk voor het inhoudelijk samenstellen en realiseren van belangwekkende tentoonstellingen, publicaties en aanverwante evenementen over architectuur in de meest brede zin van het woord. In 2004 verzorgde ze de Nederlandse inzending voor de Internationale Architectuurbiënnale van Venetië.

In 2011 richtte ze Studio Linda Vlassenrood op. Studio Linda Vlassenrood onderzoekt steden in ontwikkeling om samen met anderen onderbelichtte vraagstukken inzichtelijk te maken en deze kennis te verspreiden. In de afgelopen jaren werkte ze onder meer voor het International New Town Institute en Het Nieuwe Instituut aan meerjarige onderzoeks- en uitwisselingsprogramma’s over de (her)ontwikkeling van nieuwe steden in met name China en data in relatie tot de slimme samenleving. Sinds 2019 is zij kernteamlid van Stad-Forum, een onafhankelijke denktank die de gemeente Amsterdam adviseert over stedelijke ontwikkeling. Linda is naar aanleiding van haar werkzaamheden een veelgevraagd spreker in binnen- en buitenland en heeft tal van publicaties op haar naam staan.

Website: www.lindavlassenrood.nl