Wat als we over 'vrije ruimte' spreken

“De uitdaging van deze tijd lijkt dus om bestuur van boven ontvankelijk te maken voor organisatie van onder.”
- Roel Griffioen

Het huidige college van Amsterdam heeft het voornemen om nieuw beleid op ‘vrije ruimte’ te ontwikkelen. Maar wat betekent ‘vrij’ in deze context? Kan zoiets bestaan – waar, hoe en voor wie dan? In het najaar van 2019 deed TAAK, op uitnodiging van Gemeente Amsterdam, onderzoek naar de mogelijkheid en onmogelijkheid van ‘vrije ruimte’. De vraag is welke rol de kunsten in samenspraak met bewoners, overheid en markt kunnen spelen bij het creëren van ruimte voor gemeenschappelijkheid en zelforganisatie.

Naast een serie gesprekken, werkten we met een gelegenheidsredactie aan de publicatie Wat als we over ‘vrije ruimte’ spreken. In tekst en beeld houden we de huidige situatie in Amsterdam kritisch tegen het licht. We doen aanbevelingen en voorstellen voor plannen die we, in de toekomst, samen met anderen verder vorm willen geven.

De online publicatie vind je hier

Click here for the English translation of the publication