The Ultraperipheric. Here and Elsewhere

Project

Kunst over perifere gebieden

10 juli 2012

Waar: Perifere gebieden
Partners: Stichting LACDA, SKOR | Stichting Kunst en Openbare Ruimte, Provincie Drenthe, Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland (LEADER), Gemeente Coevorden, Gemeente Emmen, Cultuurfonds BNG en de familie Sanders-Ten Holte.
Kunstenaars: Jasmijn Visser, Susanne Kriemann, Jeremiah Day, Paloma Polo
Curator: Theo Tegelaers, Nils van Beek


Voor de duur van tenminste twee jaar, zullen jaarlijks twee kunstenaars worden uitgezonden naar perifere gebieden. Zij krijgen de opdracht een kunstwerk te maken op basis van onderzoek naar deze specifieke periferie.

Over het project

‘The Ultraperiferic’ was een tentoonstelling die van 17 september tot 27 november 2011 te bezoeken was in het Centrum Beeldende Kunsten Emmen. Hedendaagse kunstenaars reageerden hier op het gedachtegoed van Robert Smithson (1938-1973). In 2011 was het veertig jaar geleden dat de beroemde Land Art-kunstenaar het werk Broken Circle/Spiral Hill (1971) in Emmen maakte. Tentoonstellingen met een uitgebreid randprogramma gaven inzicht in de ontstaansgeschiedenis en de invloed van dit werk en zijn maker. Smithson begon in 1971 ook aan een film over het project, maar deze heeft hij door zijn vroegtijdig overlijden nooit kunnen voltooien. Ter ere van dit jubileum heeft een Nederlandse crew, onder eindredactie van Nancy Holt, zijn video over dit werk alsnog voltooid.

De kunstprojecten

Voor de duur van tenminste twee jaar worden kunstenaars uitgenodigd naar perifere gebieden te reizen waar de dynamische wisselwerking tussen mens en landschap onderzocht kan worden. Het perifere is in dit project ambigue en atmosferisch, het veronderstelt een centrum en onveranderlijke mondiale verhoudingen, wat in tijden van globalisering, economische, ecologische, politieke en sociale crisis geen houdbaar standpunt kan zijn. De plaats van bestemming wordt in overleg met de kunstenaars bepaald en kan ver weg zijn of dichtbij. Kunstenaars krijgen de opdracht werk te produceren dat de eigenschappen van dat gebied (geografisch, politiek, sociaal) en de mechanismen die aan de perifere status ten grondslag liggen op eigen wijze te duiden en te representeren. Daarin klinkt veelal een met Smithson gedeelde fascinatie voor entropie door, voor de voorstelling van een sleetse en ongeordende wereld die overblijft nadat natuurkrachten zijn uitgewoed en de mens de aarde heeft uitgeput. Op de website van Land Art Contemporary worden de expedities en de uitkomsten ervan gevolgd, als een digitaal archief.

De vier kunstenaars die een reis zullen maken zijn:

Jasmijn Visser

Susanne Kriemann

Jeremiah Day

Paloma Polo

Bezoek de website van Land Art Contemporary