Programma Palace Ruin

De stad in ontwikkeling Programma
14 augustus 2016 — 14 oktober 2016

Van 14 augustus tot 14 oktober 2016 staat er een ruïne op de Zuidas: Palace Ruin. James Beckett herbouwt een fragment van het Amsterdamse Paleis voor Volksvlijt. In navolging van het ambitieuze culturele programma dat in het oorspronkelijke Paleis plaatsvond, organiseert de kunstenaar in samenwerking met TAAK een serie publieke gesprekken over architectuur en verval, en programmeert hij met Seamus Cater en Natalia Domínguez Rangel een reeks experimentele muziekconcerten.

Palace Ruin is te vinden op het Gustav Mahlerplein, direct buiten het trein- en metrostation Amsterdam Zuid.

Vrijdag 26 augustus
Opening

Dirk van Weelden opent Palace Ruin op 26 augustus om 17.00 uur. Van Weelden is filosoof en schrijver, en medeoprichter van de Nederlandse Academie voor 'Patafysica (NAP), ook wel Bâtafysica genaamd. Zijn interesse in Becketts ruïne sluit aan bij zijn werk voor Het Instituut. Deze stichting brengt kunstenaars, architecten en ontwerpers samen met mensen uit andere disciplines, om aan de slag te gaan met maatschappelijke of ruimtelijke vraagstukken. Lees hier zijn openingsspeech.
Dan volgt een concert van The International Nothing, een psycho-akoestisch duo (Kai Fagaschinski en Michael Thieke) uit Berlijn. In pijporgelstijl voegen zij hun klarinetten samen tot één complex geluid. Ironisch genoeg klinkt het vaak juist als twee stemmen, waarbij multiklanken en verschiltonen ontstaan. Hun composities getuigen van fijngevoeligheid, plezier, humor en de grootst mogelijke auditieve precisie.
17.00 uur: Openingswoord door Dirk van Weelden (NL), concert van The International Nothing (DE).

Vrijdag 2 september
‘Valhallas of iron, plastic and glass’

Het Paleis voor Volksvlijt was een van de eerste ijzer-en-glasconstructies in Amsterdam. In deze lezingen staat materiaalgebruik centraal. Architectuurhistoricus Tahl Kaminer onderzoekt de wijze waarop de architectuurdiscipline zich heeft aangepast om aan de vernieuwingen in de maatschappij te voldoen, en DUS Architects vertelt hoe plastic en 3D-printing andere manieren van werken mogelijk maken.
17.00 uur: lezingen van Tahl Kaminer (GB) en DUS Architects (NL)

Vrijdag 9 september
'a critical eye cast on neoliberal indifference'

Deze lezingen gaan in op de karakteristieken van neoliberale architectuur en zijn invloed op de omgeving. Kunstenaar Scott Raby geeft een performatieve lezing waarin hij de realiteit achter de Zuidas probeert te onthullen, gevolgd door een concert van N.M.O. die hun percussiemuziek omschrijven als ‘Military Danceable Space Music and/or Fluxus Techno’.
17.00 uur: lezingen van Scott Raby (US) en anderen, concert van N.M.O. (DE) en Dj Arif (NL)

Vrijdag 16 september
'new town, old town'

Onder leiding van Linda Vlassenrood van INTI (International New Town Institute) spreken sociaal geograaf Ivan Nio en auteur Joris van Casteren over het contrast tussen de geplande en de geleefde stad, aan de hand van een aantal aansprekende Europese nieuwe steden waaronder Milton Keynes in Groot-Brittannië en Almere. Wat zijn hun overeenkomsten en verschillen in ontstaansgeschiedenis en functioneren? Is de kloof tussen de blauwdruk op de tekentafel en hun alledaagse werkelijkheid inderdaad zo groot als beweerd wordt? En wat is de rol van de burger in het onderzoek naar het succes of falen van een nieuwe stad? Afsluitend vindt een muzikale interventie van VHSUHF plaats.
17.00 uur: lezing/discussie onder leiding van Linda Vlassenrood met Joris van Casteren en Ivan Nio; concert van VHSUHF

Vrijdag 23 september
'fun to failure - architecture in ruin'

Michiel van Iersel van onderzoeksplatform Failed Architecture nodigt architect Douglas Murphy uit naar aanleiding van zijn boeken over de relatie tussen moderne architectuur en ideeën rond falen. Hierna volgen geluidspresentaties over de thema’s ontwerp en verval. Componist Natalia Domínguez Rangel presenteert een geluidsinstallatie geïnspireerd op Becketts Palace Ruin, en War Tone creëert een conflict tussen club- en ambientmuziek en lawaai. De hightech muziek van Rupert Smyth en Backtearer (van label YYAA) klinkt aards.
17.00 uur: discussie tussen Michiel van Iersel (NL) en Douglas Murphy (GB), concert van YYAA (Backtearer, Rupert), Natalia Domínguez Rangel, War Tone

Vrijdag 30 september
‘projection from ruin’

Curator en schrijver Jes Fernie heeft al lange tijd interesse in het onderwerp vernietiging. Volgens haar heeft verval de potentie om vruchtbaar, ontroerend, boeiend en transformerend te zijn. Naar aanleiding van de vondst van een Hogiditria-icoon in het Kaftoun klooster in het noorden van Libanon, spreekt architect, kunstenaar en schrijver Tony Chakar over het deconstrueren van de geschiedenissen van representatie. Microtub, ’s werelds eerste microtonale tuba-ensemble, linkt vervolgens de ruïne aan de geschiedenis van de atonale muziek, die parallel loopt met de geschiedenis van Europese glaspaleizen.
17.00 uur: Tony Chakar (LB) en Jes Fernie (GB), concert Microtub (DE)

Vrijdag 7 oktober
‘ZuidAs futures’

Het Ruïneprogramma wordt afgesloten met een paneldiscussie onder leiding van Arjen Oosterman (Volume magazine) over de toekomst van de Zuidas. De sprekers zijn: James Beckett, Irene Ponec, Gideon Boie, Judith Lekkerkerker, Sebastiaan Capel. Het thema van dit einddebat is 'Zuidas Futures', een verwijzing naar mogelijke toekomsten voor dit gebied, naar de verschillende scenario's die door verschillende partijen worden voorgestaan. Ook de speculatieve kant van het denken in 'toekomst' of 'toekomsten' als planbaar en maakbaar komt aan bod. Futures zijn beurscontracten waarin gespeculeerd wordt op waardedaling of waardestijging van (pakketten) aandelen of obligaties. Dit eindgesprek zal dus gaan over de maakbaarheid van een gemengd, open stadsdeel als onderdeel van de stad en de regio Amsterdam.
Met daarna een performance van DNK Ensemble en kunstenaar Riley Harmon. Ze bouwen voort op een eerdere performance van DNK Ensemble met vuur, en introduceren het element zodoende opnieuw in het Paleis.
17.00 uur: Paneldiscussie met Arjen Oosterman, James Beckett, Irene Ponec, Gideon Boie, Judith Lekkerkerker, Sebastiaan Capel; performance Riley Harmon (US) en DNK Ensemble (NL)