Open Oproep voor nieuwe opdrachtgevers

1 januari 2020 — 31 december 2020

Projectleiding en onderzoek: Theo Tegelaers, Charlotte Bijl, Marlies van Hak


Met steun van het Mondriaan Fonds ontwikkelt TAAK in 2020 een pilot voor een Open Oproep. In de pilot wil TAAK kunstenaars, overheden, maatschappelijke partners, burgers en bemiddelaars samenbrengen om opdrachtgeverschap voor kunstprojecten in de publieke ruimte te onderzoeken. De Open Oproep moet een nieuwe impuls geven aan wat  opdrachtgeverschap in de huidige tijd kan betekenen.

TAAK heeft jarenlange ervaring met opdrachtgeverschap voor kunstprojecten in het publieke domein, die reageren op maatschappelijke vraagstukken. Met het verdwijnen van SKOR (Stichting Kunst en Openbare Ruimte) en van lokaal beleid rondom de percentageregelingen, verdween ook veel kennis en kunde over het opdrachtgeverschap voor kunst in de openbare ruimte. TAAK ziet hoe veranderingen in lokaal beleid, aanbestedingsregels en de politiek van privatisering het steeds moeilijker maken kunstenaars te betrekken bij vraagstukken over ruimtelijke ordening. Dit terwijl TAAK ervan overtuigd is dat de publieke ruimte juist bij uitstek de plek is waar de maatschappelijke betekenis van kunst voor een divers publiek toegankelijk kan worden gemaakt.

Nederlandse gemeenten werken momenteel aan ‘Omgevingsvisies’ om beleid te maken omtrent een goede, gezonde leefomgeving voor iedereen aan de hand van thema’s van deze tijd. TAAK ziet dit als een kans om nieuwe vormen van opdrachtgeverschap te visualiseren en nieuwe vormen van kunst in de publieke ruimte te verbinden aan de maatschappelijke opgaven die komen kijken bij het uitvoeren van de omgevingsvisies.

De eerste fase van de pilot bestaat uit oriënterende werk- en ateliersessies, die we aankondigen op onze website. TAAK wil allereerst het gesprek openen om samen te onderzoeken welke urgente sociale kwesties er lokaal leven. Hoe formuleer je een vraag die kan leiden tot interessante opdrachten voor kunstenaars en hoe faciliteer je dit proces? Wie is de eigenaar van de vraag, wie wordt opdrachtgever en wat is hun rol? Welke vormen kan kunst in de publieke ruimte aannemen?

Uit de ateliers komen enkele Open Oproepen voor kunstenaars en bemiddelaars voort, die TAAK later op de website zal publiceren.

Heeft u interesse in zo'n oriënterende werk-sessie om samen met TAAK te onderzoeken hoe we nieuwe vormen van opdrachtgeverschap voor kunstprojecten vorm kunnen geven? Mail naar info@taak.me