Elmo Vermijs, Erik Odijk en Walter van Broekhuizen van start in de Friese Wouden

Project

Partners: Stichting Tijd, Stichting STREAM and TAAK. Financiële ondersteuning: Mondriaanfonds, Provincie Friesland, gemeente Heereveen, gemeente Opsterland, gemeente Smallingerland en Rabobank.


Deze zomer gaat Stichting STREAM in samenwerking met TAAK van start met een meerjarig kunstprogramma op verschillende locaties in het landschap van de Friese Wouden. De eerste drie kunstenaars die aan het werk gaan zijn Elmo Vermijs, Erik Odijk en Walter van Broekhuizen.

De Friese Wouden, gelegen in het zuidoosten van Friesland is een prachtig natuurgebied dat bekend staat om haar bossen, houtwallen, beekdalen, heide en veengebieden. Het is een landschap met een traag tempo en een rijke cultuurhistorie. In dit gebied kreeg ook het ecokathedrale gedachtegoed vorm van ecologisch landschapsarchitect Louis Le Roy (1924 - 2012), een van de inspiratiebronnen voor STREAM. Le Roy, bekend van de Ecokathedraal in Mildam stelde het bouwproces voor als een eindeloze samenwerking tussen mens, plant en dier, waarbij gebruik wordt gemaakt van evolutionaire processen en de groeikracht van de natuur.

'Tijd', het verstrijken van de tijd, en daarmee verval en entropie, worden door de kunstenaars van STREAM bewust ingezet als vormend element. De werken maken gebruik van lokale potentie en materialen en ontstaan in samenwerking met bewoners, organisaties en bedrijven uit de streek.  Doelstelling is het unieke karakter van de regio nieuwe waarde te geven en innovatie te ontwikkelen vanuit oeroud erfgoed. De centrale vraag de hierbij wordt gesteld is: hoe kunnen we toekomstige nieuwe vormen ontwikkelen waarbij natuurlijke processen en menselijke activiteiten elkaar aanvullen? Rondom de ontwikkeling van de werken, zowel op locatie als bij de deelnemende culturele instellingen wordt jaarlijks een uitgebreid publieksprogramma opgezet.

De locaties waar Walter van Broekhuizen, Erik Odijk en Elmo Vermijs zich op richten zijn: De Deelen, De Veenhoop (Kraanlannen) en Beetsterzwaag/Olterterp.

stream.frl