Mensen

Annette Kouwenhoven

Annette Kouwenhoven maakt deel uit van het algemeen bestuur van Stichting TAAK. Ze is kunstenaar, vormgever en een van de initiatiefnemers van Amsterdam City Rights van stichting Here to Support, een team Amsterdammers met en zonder de juiste papieren dat zich inzet voor gelijke rechten voor alle burgers van Amsterdam - dus ook de ongedocumenteerde Amsterdammers en de vluchtelingen in limbo. Behalve dat ze opkomt voor hun fundamentele rechten zet ze ook creatieve projecten met deze groep op, van fotoprojecten tot voetballen. In deze culturele producties zoeken zij het dialoog in de publieke ruimte op, tijdens evenementen, debatten en protest op straat. Annette daagt mensen uit zich uit te spreken over wat de inclusieve samenleving nu eigenlijk inhoudt.

Claim your space.

Veel van de projecten die zij in haar kunstpraktijk ontwikkelt richten zich op het versterken van de eigen stem van gemarginaliseerde groepen, op het afdwingen van hun fundamentele rechten; zoals huisvesting voor iedereen, het recht op creativiteit en het protest tegen uitsluiting. Ze is een veel geraadpleegd persoon op het gebied van de fundamentele rechten voor ongedocumenteerden en werkt vanaf de straat mee aan het verbeteren van de situatie voor ongedocumenteerden.