TAAK en kunstenaarscollectief noMade uit Rome presenteerden van 15 tot en met 17 juni 2018 het samenwerkingsproject COPRESENCE. Het project werd geselecteerd voor Collateral Events, een programma dat professionals de kans biedt om een project parallel aan Manifesta te presenteren.

COPRESENCE stelt een nieuwe benadering van migratie voor via kunst. Momenteel wordt het debat over migratie vooral gedomineerd door abstracte demografische gegevens, bureaucratische integratieprocessen en de angst voor veronderstelde negatieve impact van migratiestromen. De meerwaarde van kunst in deze context ligt in het vermogen om emoties, gerelateerd aan gecompliceerde situaties te visualiseren. Zo helpt kunst mensen om de complexiteit van culturele transitie te begrijpen.

Het programma van COPRESENCE startte met de presentatie van twee verschillende kunstprojecten: Carnival of the Oppressed Feelings, een performatieve demonstratie voor en met vluchtelingen van kunstenaar Gluklya in samenwerking met TAAK (28 oktober 2017) en ‘Radio noMade in Arberia’, een film over de Arbëreshë, een Albaanse minderheid die sinds de 15e eeuw in Zuidelijk Italië leeft.

Bekijk de teaser hier

Bekijk hier het fotoverslag: