PUBLICATIE : Volwaardige Participatie 

Publicatie Volwaardige Participatie

May 30, 2024 — June 1, 2023

Het project team Volwaardige Participatie bestond uit:Lotte van den Berg, Marieke Barnas, Patrick Rogiers , Theo Tegelaers , Charlotte Bijl , Andrea Koll , Jakob Proyer

Het concept werd ontwikkeld door:  TAAK in samenwerking met Building Conversation en Patrick Rogiers

Ontwerp: Felix Salut 

Tekst: Maria Barnas, Wytske Versteeg, Theo Tegelaers met dank aan Lotte van den Berg

Redactie: Marlies van Hak 

Fotografie: Victoria Ushkanova

Druk: Raddraaier Amsterdam / Flyer Terry Bleu
Oplage: 300

Inventarisatie flyer: Patrick Roegiers

Gedicht door Maria Barnas

Met dank aan: Joy Falkena van Straat Consulaat Friedolien de Fraiture van Gemeente Den Haag Fanny Koerts van Up to Us en de jongeren van de Derde Kamer;
Shira, Valeria, Ashley en Fatima. 

Deze publicatie kwam tot stand met steun van het Stimuleringsfonds en was onderdeel van de pilot nieuwe woonconcepten voor Dak- en Thuisloze jongeren.


Foto door Victoria Ushkanova

TAAK reageerde in 2019 op de Open Oproep van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie om nieuwe woonconcepten voor dak- en thuisloze jongeren te ontwerpen. Het  voorstel van TAAK, getiteld Volwaardige Participatie, werd als één van de vijf projecten gehonoreerd. Het voorstel van TAAK had als doel om te zoeken naar vormen van (zelf)organisatie die ruimte bieden aan meerstemmigheid, gelijkheid, kwetsbaarheid en complexiteit, en die niet alleen in theorie goed werken, maar daadwerkelijk leiden tot actief handelen. In 2023 hebben we het project afgerond met een publicatie waarin de ervaringen, gesprekken en best practices verzameld zijn.

Door het projectteam van Volwaardige Participatie, theatermaker Lotte van de Berg, schrijver Maria Barnas, architect Patrick Roegiers en curator Theo Tegelaers, werd in verschillende fasen aan het project gewerkt. Al snel constateerden zij dat er al vele mooie en vernieuwende projecten zijn ontwikkeld en opgezet door goedwillende en volhardende burgerinitiatieven en maatschappelijke organisaties. Vanuit dit bestaande landschap ontwikkelde Patrick Roegiers de flyer Wegwijs in kansen. De flyer laat op basis van de thema’s vanuit het actieprogramma zien welke best practices er nu al zijn. Maria Barnas verzamelde tijdens een workshop voor (voorheen) dak- en thuisloze jongeren en hun begeleiders indrukken en observaties over de betekenis van ‘thuis’ i.s.m Building Conversation. Deze indrukken verwerkte ze in het gedicht Het meervoud van thuis.

Voor de afsluiting van het project vond er een eindgesprek plaats tussen het team Volwaardige Participatie, Sandra Trienekens, Fanny Koerts van Up to Us en Shira, Valeria, Ashley en Fatima van het Jongerenpanel de Derde Kamer. Dit gesprek vormde het uitgangspunt van het essay “Naar het recht om niet te vernieuwen” van Wytske Versteeg. Zij keek met kritische blik terug naar de gestelde doelstellingen van het oorspronkelijke voorstel in 2019 en plaatst de goede bedoelingen en gesprekken in het kader van pijnlijke woorden en de realiteit van een complex beleidssysteem.

De resulterende teksten, samen met de inleidende tekst van Theo Tegelaers, getiteld Van Onvolwaardige participatie naar Volwaardige Participatie vormen de kern van een publicatie die het eindproduct van het project Volwaardige Participatie vertegenwoordigt.

We besloten daarnaast de middelen die we ontvingen te besteden aan het zichtbaar maken van het probleem van dakloosheid, vanuit het perspectief van de jongeren zelf. Team Volwaardige Participatie maakt haar budget beschikbaar en stelt haar expertise ter beschikking voor de realisatie van het project Wie van de 10? van Up to Us. We hopen hiermee bij te kunnen dragen aan het creëren van verandering en aan de hoognodige paradigmaverschuiving.