Transversal Scepters: Spectral Witness

Programma Workshop
9 juni 2020

Waar: ZOOM, online

Wanneer: 9 juni 2020

RSVP via deze link.

Kunstenaar: Juliacks

Curator: Suzanne Sanders, Theo Tegelaers

In samenwerking met Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (KNAW) en TAAK.


Wat is straf? Is straf een logische consequentie van rechtspraak? Wat zijn de effecten ervan (op daders, slachtoffers en communities)? Hoe zouden we kunnen denken over een samenleving waarin justitie en straf niet rechtstreeks met elkaar verbonden zijn?

In 2020 organiseert kunstenaar Juliacks in samenwerking met TAAK, curator en kunsthistoricus Suzanne Sanders en het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (KNAW) een conferentie en performanceworkshop over veranderende ideeën met betrekking tot justitie en straf.

Dit project vormt de laatste fase van het meerjarige kunstproject Transversal Scepters. Een gezelschap bestaande uit onder meer historici, juristen, handhavers en ervaringsdeskundigen wordt uitgenodigd om deel te nemen in een artistiek onderzoek dat begon in de eerste gevangenissen van Haarlem rond 1600 dat via het hedendaagse penitentiaire systeem mogelijke perspectieven voor de toekomst verbeeldt. Aan de hand van ervaringen van de aanwezigen zal een interdisciplinair gesprek worden gevoerd over de rol en betekenis van straf binnen justitie.

Dit evenement bouwt voort op eerdere onderdelen van het project Transversal Scepters, waaronder ook het eerste Feast Forum dat Juliacks in samenwerking met TAAK in april 2019 met medewerkers en gedetineerden in de Penitentiaire Inrichting Zutphen begeleidde.

Ook dit aankomende Feast Forum zal uit twee delen bestaan: op dinsdag 9 juni organiseert Juliacks een eerste expertmeeting in de vorm van de workshop ‘Healing and the Future of Justice.’ Later dit jaar volgt een live component in het Huygens Instituut gevestigd in het historische Spinhuis van Amsterdam, waarin de verschillende stemmen en ideeën die uit de expertmeetings naar voren komen vertaald worden naar een performance en een film.

In de meetings wordt aan de hand van de verhalen en perspectieven van verschillende gasten samen gewerkt aan een script waarin uiteenlopende ideeën en rollen van straf en heling worden onderzocht. Door Juliacks’ artistieke insteek voor de bijeenkomsten worden de aanwezigen uitgenodigd om niet alleen op een academisch, sociaal of historisch niveau na te denken over zulke vraagstukken, maar hier samen op nieuwe manieren naar te kijken. De uitkomsten van deze expertmeetings en workshops worden door Juliacks verwerkt in een filminstallatie die in de aankomende tentoonstelling met een breder publiek zal worden gedeeld.

Om de meeting op 9 juni bij te wonen, RSVP via deze link.