COPRESENCE - Manifesta 12 Collateral Events, Palermo

TAAK en kunstenaarscollectief noMade uit Rome presenteren van 15 tot en met 17 juni 2018 het samenwerkingsproject ‘COPRESENCE’. Het project is geselecteerd voor Collateral Events, een programma dat organisaties en professionals de kans biedt om een project parallel aan Manifesta te presenteren.

‘COPRESENCE’ stelt een nieuwe benadering van migratie voor via kunst. Momenteel wordt het debat over migratie vooral gedomineerd door abstracte demografische gegevens, bureaucratische integratieprocessen en de angst voor veronderstelde negatieve impact van migratiestromen. De meerwaarde van kunst in deze context ligt in het vermogen om emoties, gerelateerd aan gecompliceerde situaties te visualiseren. Zo helpt kunst mensen om de complexiteit van culturele transitie te begrijpen.

Het programma van ‘COPRESENCE’ start met de presentatie van twee verschillende kunstprojecten: Carnival of the Oppressed Feelings, een performatieve demonstratie voor en met vluchtelingen van kunstenaar Gluklya in samenwerking met TAAK (28 oktober 2017) en ‘Radio noMade in Arberia’, een film over de Arbëreshë, een Albaanse minderheid die sinds de 15e eeuw in Zuidelijk Italië leeft. Bekijk de teaser hier.

Deze twee projecten dienen als casussen waarbij nieuwe methodes zijn gebruikt in de omgang met migratie. Hierop aansluitend is een discussie waarin reflecties, ervaringen en kennis worden gedeeld.

Meer informatie over de inhoud van het programma is hier te vinden.

COPRESENCE contributes to Manifesta 12 Collateral Events and is generously supported by STEP Travel Grants (European Cultural Foundation).