Minister Ingrid van Engelshoven wijdt achtste landschapskunstwerk in met overhandiging tijdscapsule

Landschap en ecologie Project
14 november 2018

Kunstenaar: Bob Gramsma
Locatie: Gemeente Dronten
Periode: 2018-2019
Curatoren: Petra Heck, Nils van Beek
Opdrachtgever: Provincie Flevoland


Op woensdag 14 november 2018 werd het kunstwerk Riff, PD#18245 van Bob Gramsma op bijzondere wijze ingewijd. Minister Ingrid van Engelshoven overhandigde een tijdscapsule met informatie over de tijd waarin we leven zoals: een potje Zuiderzeegrond, Zuiderzeewater, een krant en een foto van alle aanwezigen. Bob Gramsma gaat de tijdscapsule een plaats geven in het kunstwerk dat fungeert als Monument voor 100 jaar Zuiderzeewet. De opening werd gecombineerd met de boekpresentatie De Groene Horizon van Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Momenteel werkt kunstenaar Bob Gramsma in Dronten aan het kunstwerk Riff, PD#18245, het achtste landschapskunstwerk in Flevoland. Het kunstwerk ontstaat in meerdere etappes die elk van belang zijn voor de totstandkoming, evenals de betekenis van het kunstwerk. Het werk wordt daarom in aan aantal aktes ‘geopend’.

De samenstelling en stevigheid van de bodem ter plaatse beïnvloeden de constructie en het aanzien van de buitenkant. Het graafproces levert zijn handtekening af. Wind, water, temperatuur en andere weersomstandigheden spelen mee. Al die invloeden en processen komen niet opeens tot stilstand als straks het betonnen object is verschenen.

Trouw blijvend aan deze redenering zal Riff niet een enkelvoudig openingsmoment kennen. In meerdere aktes kan het publiek de complexe constructie van spanten, ribben en dragers zoals die ook wordt gebruikt in bruggen- en botenbouw aanschouwen, voor deze aan het oog onttrokken wordt. Onder publieke belangstelling is in september 2018 de eerste paal van het kunstwerk in de grond geslagen, dit zou je kunnen zien als de eerste akte. Op 14 november 2018 is, samenvallend met een symposium over het honderdjarig bestaan van de Zuiderzeewet, de statische constructie zichtbaar. Afhankelijk van het intreden van de winter zal een publieksmoment worden bepaald bij het vormen van een grote holte, het aanbrengen van de wapening en het spuiten van het beton. En tenslotte krijgt ook het blootleggen van de ontstane vorm een publiek karakter. Dit fungeert dan als een open einde, want in de toekomst volgen nog de inrichting van het natuurgebied waarin Riff komt te staan, de eerste begroeiing door mossen, en mogelijk biedt Riff plek voor het eerste broedende vogelpaar of ingetrokken vleermuizenkoppel.

Lees hier meer over Riff, PD#18245.