Raad voor Cultuur adviseert extra geld aan programma van TAAK te besteden

9 maart 2017 | De Raad voor Cultuur heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geadviseerd 400.000 euro beschikbaar te stellen aan vijf presentatie-instellingen die in 2016 een positief advies kregen van het Mondriaan Fonds. In december 2016 maakte het Mondriaan Fonds bekend dat TAAK € 65.000,00 ontvangt voor het programma van 2017. Als de minister het advies van de Raad overneemt, krijgt TAAK een bijdrage voor twee jaar toegezegd.

Op 9 januari 2017 heeft minister Bussemaker de Raad voor Cultuur verzocht te adviseren over de besteding van een bedrag van 1 miljoen euro voor de Nederlandse cultuursector. De Raad adviseerde dit bedrag toe te voegen aan de aan bestaande (makers)regelingen van de landelijke cultuurfondsen. De Raad heeft daarbij gelet op nieuwe genres en vernieuwende presentatievormen, en regionale spreiding. Lees hier het advies.

Het Mondriaan Fonds kan hierdoor de vijf presentatie-instellingen die in de ronde van 2016 een positief advies kregen, maar als gevolg van een beperkt budget slechts een bijdrage voor 2017 kregen, alsnog een bijdrage voor het programma van 2018 toezeggen. Het gaat om TAAK, Worm, P/////AKT, Onomatopee en Noorderlicht.

De Raad schrijft over TAAK: “TAAK is een platform dat in heel Nederland kunstprojecten rond maatschappelijke onderwerpen initieert, ontwikkelt en produceert. Het programma heeft drie grote lijnen: projecten in opdracht, plannen van kunstenaars en projecten die TAAK initieert. De instelling werkt veel samen met maatschappelijke partners in de regio, zoals bijvoorbeeld in Friesland, waar het een divers en nieuw publiek voor beeldende kunst vindt en op die manier veel particuliere middelen genereert.”