Public Art Amsterdam 2020: Transparency | Opacity

15 augustus 2020 — 31 oktober 2020
Inhoudelijke aansturing: Theo Tegelaers
Coordinator: Charlotte Bijl
Onderzoek en redactie: Marlies van Hak

Op 15 augustus 2020 start de tweede publieksgerichte manifestatie van Public Art Amsterdam. Na de succesvolle pilot Pay Attention Please! in 2018, is TAAK gevraagd als inhoudelijk en uitvoerend coördinator van de tweede editie: Transparency | Opacity.

Public Art Amsterdam is een samenwerkingsverband van Amsterdamse kunstinstellingen die de krachten bundelen om aandacht te vragen voor de publieke ruimte van Amsterdam. De samenwerking is ontstaan uit een gedeelde interesse voor – maar ook zorgen over – deze ruimte. We stellen onszelf de vraag op welke manier wij, als Amsterdamse culturele instellingen, middels kunst kunnen bijdragen aan de (her)vorming van de publieke ruimte.

Transparency | Opacity

De laatste jaren onderzoeken overheden en kunstinstellingen in Amsterdam veelvuldig hoe een publiek domein inclusiever kan worden. In een sterk verdeelde stedelijke realiteit is het een uitdaging recht te doen aan democratie en diversiteit. In het bijzonder aan dat wat minder uitgesproken aanwezig is – of kan zijn.

Public Art Amsterdam richt zich daarom met de editie van 2020 op kwesties van (on)zichtbaarheid, transparantie en opaciteit in de stad. Vanuit verschillende disciplines worden discussies gevoerd over principes van onthulling, verhulling en over de hiërarchie tussen overheid, instituties en burgers. Maar wie zijn wij, als vereniging van kritische kunstinstellingen, om dit als een belangrijke thematiek voor de stad en haar inwoners aan te wijzen? Kunnen wij wel recht doen aan de roep om andere stemmen? Hoe doen we dat op een integere wijze, vanuit welke ethische waarden en hoe kunnen we vervolgens zichtbaar maken dat we het bevragen?

De manifestatie Transparency | Opacity vindt plaats op verschillende plekken in de stad. Elke instelling presenteert met haar eigen programmering ideeën over inclusiviteit, zichtbaarheid en representatie. Zo wordt gehoor gegeven aan diverse standpunten en verschillende stemmen en attitudes over (on)zichtbaarheid, verhulling en kunst in de publieke ruimte. Daarnaast is er een overkoepelend programma, met onder meer een symposium, wekelijkse evenementen en een groeiende multimediale publicatie. Als open vereniging kan Public Art Amsterdam, in plaats van zich te beperken tot een institutionele rol, gezamenlijk de publieke ruimte bevragen en voorstellen doen voor verandering. Met de manifestatie onderzoeken de kunstinstellingen wie of wat er (nog) niet (genoeg) gezien of gehoord wordt – en wat de rol van de kunstinstellingen hierin is. Het gedeelde thema van editie 2020 leent zich daar bij uitstek voor.

---

De Amsterdamse instellingen die zich verenigd hebben in Public Art Amsterdam zijn: CBK Zuidoost, De Appel, Framer Framed, GET LOST-art route, LAPS/Gerrit Rietveld Academie, Stichting NDSM-werf, Oude Kerk, Amsterdam Museum, Stedelijk Museum Amsterdam, Mediamatic, Zone2Source en TAAK.

Het bestuur van Public Art Amsterdam is een afvaardiging van de vereniging: Jacqueline Grandjean, Oude Kerk (voorzitter); Theo Tegelaers, TAAK (secretaris) en Clarissa Riemersma, Stichting NDSM-werf (penningmeester).

publicart.amsterdam