Portscapes 2: Fritz Haeg - Animal Estates

Tentoonstelling

Dieren op Maasvlakte 2

29 juni 2013 — 10 oktober 2013

Dit project is onderdeel van Portscapes 2

Maasvlakte 2 komt te liggen in de Voordelta, een beschermd natuurgebied. Bij de aanleg en de inrichting van het nieuwe industriegebied wordt zo veel mogelijk geprobeerd de natuur te ontzien. Maar het veranderen van 2.000 hectare zeebodem in een haven en industrieterrein heeft natuurlijk gevolgen voor de planten en dieren die daar leven.

De Amerikaanse kunstenaar Fritz Haeg verdiept zich in het gedrag van dieren in stedelijke en industriële omgevingen. Hij maakt deze zomer een tentoonstelling en een alternatieve toeristische route op Maasvlakte 2 waarbij dieren in de haven centraal staan. Van onooglijke insecten en padden, tot gracieuze vogels en zeehonden.

Met Animal Estates geeft Haeg inheemse diersoorten weer een centrale plaats in door mensen gedomineerde gebieden. Het project bestaat uit een route van negentien kilometer langs het fietspad, voorzien van informatieborden, een bijbehorende plattegrond en een video. Ieder informatiebord geeft informatie over een ander dier en de vaak complexe relatie tussen het dier en de industriële omgeving van de haven. De dieren die in de schijnwerper komen te staan zijn onder meer grote oorwurm in het zand, de rugstreeppad in voor hen aangelegde meertjes, de kleine stern die in het gras nestelt en de grijze zeehond op het beschermde strand. Maar ook dieren als duiven, konijnen, valken en de manier waarop ze leven komen aan de orde.

De informatieborden, plattegrond en video zijn van 29 juni tot 10 oktober te zien in een speciaal daarvoor ingerichte container bij het Informatiecentrum FutureLand. Daar is ook de plattegrond met informatie te verkrijgen. De route met de informatieborden blijft ook na 10 oktober staan.

Fritz Haegs (Verenigde Staten, 1969) activiteiten bewegen zich tussen de ecologische projecten van GardenLab, de Sundown Schoolhouse en diverse activiteiten op het gebied van ‘guerilla’ tuinieren, bouw, tentoonstellingen, dans, (tuin)ontwerp, organisatie, lezingen, lesgeven en schrijven. Zijn gebrek aan interesse in materialisme en consumptiegoederen doen sterk denken aan Buckminster Fuller’s praktische benadering van architectuur, verder is zijn werk moeilijk te categoriseren. Hij richt zich op multidisciplinaire projecten die kunnen bijdragen aan maatschappelijke ontwikkeling en beschouwt hierbij het collectieve, organische proces als zijn werk.

In maart 2013 deed het Havenbedrijf Rotterdam N.V. op verzoek van Fritz Haeg een oproep in verschillende media om dierenverhalen te mogen ontvangen. Zeven havenbezoekers reageerde daarop met mooie verhalen en beelden. Deze zullen worden opgenomen in de expositie Portscapes 2: een serie kunstprojecten in het kader van de aanleg van Maasvlakte 2’, vanaf 29 juni in FutureLand. Lees de verhalen hier:

http://www.fritzhaeg.com/wikidiary/

Interview met Fritz Haeg in Trouw 1 juni 2013

Klik hier om naar de website van Portscapes 2 te gaan