LOKO14 Boven het maaiveld - Kunst met maatschappelijke ambitie

Debat
19 juni 2014 — 19 juni 2014

LOKO14 wordt georganiseerd door de redactieraad (waarin TAAK is vertegenwoordigd) in samenwerking met het Kunstenlab. LOKO14 wordt mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds


 

Op donderdag 19 juni vindt bij het Kunstenlab in Deventer de achtste editie plaats van het Landelijk Overleg Kunst in Opdracht (LOKO).

Sprekers: Erwin Witteveen en Anke Coumans 

Wat kan kunst in opdracht anno nu? Wat zijn de samenwerkingsvormen van nu en welke voorzien we voor de toekomst? En wat kan de bemiddelaar binnen die nieuwe kaders betekenen?

Een snel veranderende maatschappij vraagt ook van ons vak een herpositionering. Bestaande en nieuwe spelers in het veld zoeken naar wegen om kunst en kunstenaars te laten meedenken in maatschappelijke vraagstukken en om te werken in de openbare ruimte. Daarnaast zijn het ook de kunstenaars zelf die initiatieven nemen, reageren op maatschappelijke problemen en nieuwe perspectieven schetsen.

LOKO14 wordt een dag waarop we samen nadenken over onze toekomst. Hoewel er ook geluisterd wordt naar presentaties is het doel van de dag vooral om met elkaar vraagstukken te formuleren en tot inzichten en oplossingen te komen. LOKO12 was gericht op de rol van de bemiddelaar. Enerzijds gaat LOKO14 hier op door, anderzijds zet het de ramen wijd open door zich af te vragen of en wat nieuwe mogelijkheden voor kunst in opdracht zijn, in welke (samenwerkings)vormen die zich manifesteren en die te verkennen.

De kunst zoekt nu zelf meer de samenwerking met bedrijven, zorginstellingen of andere semioverheden en in sommige gevallen wordt de kunstbemiddeling gedaan door die organisaties zelf. Met wisselend resultaat. Hoe schep je dan goede voorwaarden en wat is de meerwaarde van de bemiddelaar? We buigen ons in dit kader over fenomenen als social design. En we bespreken inspirerende projecten die aan nieuwe werkwijzen en nieuwe allianties ten grondslag liggen.

Op deze dag bespreken we ook met alle aanwezigen de mogelijkheid van het oprichten van een vereniging LOKO. We gaan graag met u in gesprek. Welke doelstellingen moet zo’n vereniging hebben? Wie en wat moet het vertegenwoordigen? Hoe moet de vereniging georganiseerd worden?

Voor programma en meer info klik hier

Datum: donderdag 19 juni 2014

Aanvangstijd: 10:00 uur ontvangst, 10.30 uur start van het programma

Toegang: € 50,- (incl. lunchkosten)

Aanmelding: via het aanmeldformulier uiterlijk voor 10 juni 2014.

Let op: u bent pas definitief aangemeld als de betaling is afgerond.

Locatie: Kunstenlab

Laboratoriumplein 1

7411 CH Deventer