Lilith, Far out North

Landschap en ecologie Project Video
27 oktober 2016 — 27 oktober 2016

Kunstenaar: Erik Odijk
Locatie: Landgoed Olterterp, Friesland
Periode: Najaar 2016

Curator: Irene Kromhout en Theo Tegelaers

Onderdeel van Stream, meerjarig kunstprogramma in het landschap van de Friese Wouden


‘Kom, pluk de genoegens, ons is niets dan dit leven: straks ben je as, een schim, enkel een mare’ , Michel de Montaigne

Erik Odijk dompelde zich in de zomer van 2016 onder in het natuurschoon van het Landgoed Olterterp. Op deze plek laat hij zijn ideeën over arcadische natuur en het sublieme, over tegenstellingen tussen goed en kwaad, de vrije loop. Odijk legt hiermee verbanden tussen eeuwenoude thema’s en de gecultiveerde natuur van Olterterp.

Gegrepen door de mythische sfeer van het eilandenrijk in de grote bosvijver, maakte Odijk vele filmopnames. De beelden roepen verlangen op naar de plek, maar ook een gevoel van dualisme. Enerzijds is er de wens op te gaan in het landschap, anderzijds is er het ontzag voor de natuur. Of liever gezegd, het verlangen om de ongetemde, autonome krachten van de natuur te ondergaan. De obsessie voor de dwingende schoonheid van het lichaam en de vrouwelijke natuur, komt in de film tot uitdrukking: de natuur als afrodisiacum en liefdesserum in deze tuin der lusten.

Lilith, Far out North # part 1 is een opmaat naar een groter filmproject waarin Erik Odijk tracht het landschap te duiden. De tuin der lusten als domein van het absolute goede en onschuldige, tegenover het duistere en ongeremde, staat in deze film centraal. In de context van de film stelt hij nieuwe ingrepen in het landschap voor, en mengt hij zich samen met Stream in de gesprekken over de gebiedsvisie die momenteel worden gevoerd. Daarbij gaat hij de discussie over wat er wel of niet ‘hoort’, in dit gebied, over inheems en uitheems, niet uit de weg. Met zijn zoektocht wil Erik Odijk de kunst het landschap laten verleiden, als antwoord op haar eigen sublieme verleiding.

Bekijk de film Lilith, Far out North op de website van Stream

Erik Odijk

Erik Odijk (1959) woont en werkt in Amsterdam en Nijmegen. Hij volgde zijn opleiding aan de Academie voor Beeldende Kunst in Arnhem en de Tehatex in Nijmegen. Odijk maakt grote tekeningen over de natuur. Sinds 2014 werkt hij ook in – en met het landschap en met rots sculpturen in installaties, en ontworpen tuinlandschappen met een ritueel karakter. De bemiddeling tussen de sublieme, grootse en overweldigende natuur en de zachte harmonie staat steeds centraal in zijn werk.

www.erikodijk.nl