Laat je stem horen!

In het kort:

Met deze actie roepen wij op om aanvullend budget beschikbaar te stellen voor TAAK en andere positief beoordeelde beeldende kunstinstellingen die niet gehonoreerd zijn door het Mondriaan Fonds vanwege beperkt budget.


Laat ons niet onder de zaaglijn zakken!

Naar aanleiding van de subsidiebesluiten van de meerjarige subsidie voor kunstpodia van het Mondriaan Fonds roepen wij jullie op om je stem te laten horen! Veertien instellingen werden positief beoordeeld maar worden niet gehonoreerd vanwege een tekort aan budget. TAAK vervult met de focus op kunst in de openbare ruimte volgens de commissie een belangrijke functie in het veld.

In deze brief roepen wij de minister op om het budget voor kleine kunstinstellingen blijvend te verhogen. Op 23 november wordt er in de Tweede Kamer vergaderd over dit onderwerp. We willen daarom voor die tijd zoveel mogelijk aandacht genereren voor onze noodkreet! We roepen jullie op om jezelf solidair te verklaren met onze oproep. Je kunt ons helpen door deze brief te delen, bijvoorbeeld via social-mediakanalen.  

We doen dan ook een dringend appel op jullie als collega‚Äôs: Laat je stem horen, deel deze brief, en help ons ervoor zorgen dat de Tweede Kamer op 23 november niet anders kan dan instemmen met een aanvullend pakket voor de beeldende kunst! 

Heel veel dank voor jullie steun.