Irina Birger: Aquarius @ TAAK

Tentoonstelling

Irina Birger heeft een kunstwerk gemaakt voor TAAK


Ter gelegenheid van de opening van het nieuwe culturele seizoen, heeft TAAK Irina Birger uitgenodigd een kunstwerk te maken voor de projectmuur.

Verbondenheid
Irina Birger heeft op de projectmuur van TAAK een lijntekening van 3,5 bij 2 meter aangebracht. Met draad verbindt zij alle sterren van het sterrenbeeld Waterman (Aquarius). Een ster kan volwaardig op zichzelf staan, maar als sterren aan elkaar verbonden worden ontstaat een groter en mooier beeld. Het astrologische teken Waterman wordt geassocieerd met democratie, vrijheid, waarachtigheid en doorzettingsvermogen. Bovendien bewegen wij ons volgens astrologen richting het Watermantijdperk (Age of Aquarius). De overgang van het Vissentijdperk naar dit nieuwe tijdperk brengt volgens astrologen grote veranderingen met zich mee voor de maatschappij en betekent een nieuwe fase voor de mensheid. Zo zou pas in het Watermantijdperk na een tijd voor individualisme, een waarlijk gevoel van verbondenheid ontluiken.

Birger studeerde aan de Bezalel Academie in Jeruzalem en aan het Sandberg Instituut in Amsterdam. Op 1 september opende haar tentoonstelling ‘Dancing at the wrong party’ in Nieuw Dakota op de Ms. van Riemsdijkweg 41, Amsterdam. Hier exposeert zij bestaand, nieuw en site-specifiek werk waarbij de nadruk ligt op niet eerder getoonde tekeningen. Birger is geïnteresseerd in de systemen die mensen gebruiken orde te brengen in hun leven.

“In haar kunstpraktijk gaat Birger vaak uit van de concrete sociale realiteit van een plaats. Vooral in haar foto- en videowerk onderzoekt, ontleedt en verbeeldt de kunstenaar culturele en sociale patronen en de dynamiek waaraan deze onderhevig zijn. Zij doet dit door gebruik van diverse artistieke strategieën: middels antropologische observaties of door zichzelf als hoofdpersonage van een handeling op de voorgrond te plaatsen. Haar eigen persoon speelt een belangrijke rol in de observatie, infiltratie en vertolking van relaties tussen individu en collectief of, in algemenere zin, tussen fragment en geheel. De continue confrontatie en het voortdurend naast elkaar bestaan van zelf en gemeenschap zijn een van de belangrijkste vraagstukken in haar werk.” - Alexandra Landré

Opening 6 september
Op 6 september 2013 vond de onthulling van Birgers werk Aquarius plaats. Birgers gast Jeanette Groenendaal (kunstenaar en astroloog) vertelde meer over de betekenis van Aquarius, waarna zij beschikbaar was voor persoonlijke consults tegen een kleine vergoeding.

www.irinabirger.com

www.nieuwdakota.com