In voorbereiding: 9-stegen

De stad in ontwikkeling Project

Stegen als culturele hotspot


TAAK is inhoudelijk adviseur van een bijzonder project: 9-Stegen. Doel is om de negen stegen tussen het Centraal Station, de Dam, het Damrak en de Nieuwendijk in vijf jaar tijd uit te laten groeien tot een volwaardig cultureel platform.

Deze smalle straatjes ontsnappen vaak aan de aandacht van de passanten en toeristen. Commercie, consumptie en logistiek hebben er nu de overhand. De drie Amsterdamse bureaus Rappange & Partners Architecten, space&matter en Rivet Concepts zien de mogelijkheden om van de verwaarloosde steegjes unieke culturele plekken te maken. Door met spraakmakende en kleinschalige interventies een impuls te geven aan het gebied, komt de vitaliteit van de stad er tot uitdrukking. Hiervoor werken de organisatoren nauw samen met instellingen, bedrijven, winkeliers en burgers. TAAK is een van de coalitiepartners van het project, en adviseert op inhoudelijk en organisatorisch vlak.

Op dit moment werkt TAAK samen met de partners hard aan de ontwikkeling van het programma.