In Quarantaine

Met werk van: Alina Lupu en Paulien Oltheten


TAAK nodigt kunstenaars uit om te reageren op een maatschappij in verandering tijdens COVID-19. Hun reflecties delen we binnen het programma In Quarantaine op de website van TAAK.

Het publieke domein staat in 2020 plotseling in een ander perspectief. Een pandemie verspreidt zich op grote schaal over geografische grenzen, van mens tot mens. Het is onzeker hoe het virus zich precies gedraagt, maar het dwingt ons tot het mijden van fysiek contact. In deze uitzonderlijke situatie zijn gangbare openbare plekken minder toegankelijk, vaak enkel met restricties. Wereldwijd klinkt de oproep om binnen te blijven. De oproep tot homestay maakt privileges en ongelijkheid echter schrijnend zichtbaar.

De situatie heeft weerslag op hoe we ons bewegen, zowel fysiek als mentaal. We denken na over wat werk en scholing voor ons betekenen, hoe we sociale contacten kunnen onderhouden, welke hulp we elkaar kunnen bieden en waar we ontspanning kunnen vinden. De huidige restricties beschermen sommige groepen en sectoren, maar leveren beperkingen op voor anderen. Er heerst angst voor het virus en onzekerheid over de toekomst. De maatregelen vergroten de schaduwzijde van een gedeelde publieke ruimte. Hoe veilig en toegankelijk is deze in ‘normale’ tijden eigenlijk?

Zorgen voor elkaar tijdens de COVID-19 pandemie, betekent ruimte vrij maken om afstand te bewaren, maar ook ruimte creëren voor vormen van onderlinge steun. Fysiek afstand houden is alleen niet voor iedereen in alle omstandigheden mogelijk. Bovendien slaat ‘bescherming’ vanuit de overheid om in (te) veel controle. De vraag is hoe rechtvaardig een zogenaamde ‘anderhalve meter maatschappij’ zal zijn. Hoe worden bepaalde maatregelen vertaald en wie zijn daarbij betrokken?

Kunstenaars kunnen hier iets in betekenen. Werken vanuit niet-weten en onzekerheid is hen eigen, nieuwe scenario’s verbeelden ook. Daarmee zouden we in deze crisistijd moeten experimenteren. We kunnen voorstellen voor andere manieren van samenleven in praktijk brengen. Bijvoorbeeld door complementaire maatregelen te ontwikkelen op lokaal niveau – in de hoop dat er structureel grondiger wordt nagedacht over hoe we publieke systemen willen inrichten.

De serie In Quarantaine biedt kunstenaars de ruimte om hun reflecties, overwegingen en ideeën in deze periode te delen. We ontmoeten hen in tekst, audio en beeld. Er is ruimte voor kritiek, ironie, boosheid, zorg, verbazing en nuance. En voor discussie over wat het eigenlijk inhoudt om (nu) publiek te zijn en te publiceren. Hoe lang In Quarantaine loopt, kunnen we niet voorzien.

Volg In Quarantaine op Instagram of/en Facebook om op de hoogte te blijven.