Gesprekken met de Future Tellers van Zuid Oost

1 september 2020 — 31 januari 2021

• Aanjager, facilitator en bemiddelaar: TAAK (Theo Tegelaers) en WAZO (Judith Tholen)
• Partners: Building Conversation, KAZERNE (Faou en Joy-Ann), Stedelijk Museum Amsterdam, OBA, Cheyenne Herdigein
• Gespreksleiders: Lotte van den Berg, Jörgen Gario
• Kunstenaars: Fana Richters


Amsterdam Museum en OBA werken samen in het kader van Collecting The City: 750 Jaar Amsterdam. Het doel van de samenwerking is om objecten en verhalen van bewoners in ontwikkelbuurten te verzamelen, die onderdeel worden van de collectie van de stad en van het vernieuwde Amsterdam Museum. Collecting The City wil daarnaast bijdragen aan saamhorigheid en cohesie, in tijden van onrust en sociale isolatie. TAAK is in nauwe samenwerking met Judith Tholem de kartrekker en aanjager van het project in stadsdeel Amsterdam Zuidoost. De Future tellers van dit project zijn jongeren die opgroeiden in Zuid Oost. In de eerste fase, werken we nauw samen met Building Conversation, platform voor dialogical art, om te ontdekken hoe de jongeren de toekomst in hun buurt voor zich zien. Alhoewel het project op 8 januari echt van start gaat, heeft er inmiddels al wel een eerste online gesprek plaatsgevonden. Samen met elf jongeren uit omgeving Reigersbos zijn TAAK, Building Conversation en WAZO rond de tafel gaan zitten om het met de jongeren te hebben over de wijk, de kansen en mogelijkheden, maar ook de problemen waar ze tegenaan lopen. Al improviserend en reagerend op elkaar overdachten we samen met de jongeren wat ze van het project verwachten, waarom ze meedoen en de wijze waarop jongeren willen en kunnen bijdragen aan hun leefomgeving. Bij deze delen we vast wat er vanuit de jongeren zoal naar voren kwam: Hieronder een bloemlezing van wat het eerste gesprek opleverde.

Reigersbos moet kleurrijker worden, insta-waardig, er moeten meer activiteiten zijn en het talent en de mooie dingen in Zuidoost moeten gecommuniceerd worden via social media.” - Cheyenne

“Voor mij was opgroeien in omgeving Reigersbos nogal wat. Ik kwam uit Suriname, waar het gezellig en kleurrijk was. Het zag er hier opeens heel deprimerend uit. Het voelde niet blij en iedereen zat binnen. Het is ook hoe de huizen gebouwd zijn. De huizen zien er niet uit alsof de bewoners belangrijk zijn. De huizen zijn saai, geen kleurtjes, makkelijk gebouwd. Veel nieuwbouw die ik nu zie is heel mooi. Maar omgeving Reigersbos is depressief. Als ik kinderen heb wil ik dat het leuk voor ze is om naar buiten te gaan. Dat is het nu niet.” - Gaël

“Als kind was Reigersbos leuker. Er waren buurtfeesten en naschoolse activiteiten voor ons. Sinds ik naar de middelbare school ben gegaan is het minder. Er is weinig voor te doen jongvolwassenen. Ik zou dat graag zien in de buurt. Mijn hele familie woont in Reigersbos. Ik wil het community gevoel terugkrijgen en onze cultuur op die manier behouden.” -
Cheyenne

“Op school hoor ik vaak mensen negatief praten over Zuidoost. Ik zou daar graag verandering in zien en wil daarbij helpen. Er is weinig te doen voor jongvolwassenen. Daar wil ik in het bijzonder over meepraten.” - Charmain

“Reigersbos is grauw. Wij gaan naar Bullewijk of Kraaiennest om iets leuks te doen. Er is niets te doen hier. Het is leeg en het lijkt steeds leger te lopen. Er is weinig toekomstperspectief. Jongeren willen hier weg. Dat moet veranderen” - Sophiada

“De jongeren die gekozen zijn, moeten echt een stempel kunnen achterlaten. Ook aan de invulling van de Kazerne. We willen mogelijkheden creëren in de Kazerne. Voor ons en voor de generatie na ons.” - Joy-Ann

“Als je uit Zuidoost komt sta je automatisch 1-0 achter. Zeker met buurten als Reigersbos en Gein. Mensen zien dit negatief. Terwijl ik hier heel veel talent zie en mooie dingen. Dat moeten we meer belichten. We moeten onszelf op de kaart zetten. Dat wil ik bereiken.” - Pramesh

“Het is belangrijk dat de buurt meer kleur krijgt. Het ziet er somber uit. Ik hoop dat er meer kunst kan komen. Kunst die uiting geeft aan de vele culturen die er in Zuidoost wonen. Net zoals in Bullewijk. En ook meer activiteiten voor de jongeren. Zodat je het communitygevoel versterkt. Misschien kunnen we met een architect praten over hoe het er beter uit kan zien.” - Charmain

“De buurt en de kazerne moeten insta-waardig worden. Kunst, kleur en activiteiten voor jongeren brengen ons die kant op. Je moet het willen vastleggen. Een fotoboot zou ook cool zijn in de Kazerne. We moeten ook nadenken over hoe je iedereen bereikt op social media. Een campagne is belangrijk. We willen tijdens de bijeenkomsten misschien ook dingen doen die we kunnen delen op de socials.” - Cheyenne

“Het zou leuk zijn als mensen ook positieve associaties krijgen met onze wijken in plaats van alleen de associatie met criminaliteit. Bijvoorbeeld omdat er een leuke broedplaats of een tof restaurant is.” - Yared

“Het is jammer dat er wel nieuwe dingen gemaakt worden in Zuidoost. Maar dat ze onbetaalbaar zijn voor de mensen die er al wonen. Het is leuk om na te denken over nieuwe dingen, maar laat ook zien wie er al zijn en wat we kunnen.” -
Sophiada

“In mijn ideale droombeeld kunnen mijn vrienden en familie hier blijven wonen, omdat het betaalbaar blijft voor ons. We willen een community blijven. We kennen elkaar en dat willen we meer terug laten komen. Ik hoop op meer muziek, theater, een sportschool, zwembad, parkeerplek, kunst.” - Cheyenne

“Er moeten meer culturele broedplaatsen zijn. Veel meer aandacht voor helden met een donkere huidskleur. Minder armoede. Beleidsmakers moeten daadwerkelijk uitvoeren wat wij willen. Ons betrekken.” - Jorgen

“Ik hoop op een grote, multiculturele, veilige en gezellige community-place met feestjes, mogelijkheden om je talent te uiten en broedplaatsen die een podium bieden aan al het talent hier; dansers, rappers, influencers.” - Sophiada