Future Tellers in Amsterdam Zuidoost

1 september 2020 — 31 december 2021

• Aanjager, facilitator en bemiddelaar: TAAK (Theo Tegelaers) en WAZO (Judith Tholen)
• Partners: Building Conversation, KAZERNE (Faou en Joy-Ann), Stedelijk Museum Amsterdam, OBA
• Gespreksleiders: Lotte van den Berg, Jörgen Gario, AiRich en Cheyenne Herdigein


TAAK kreeg van Amsterdam Museum de opdracht voor het vormgeven en uitvoeren van een sociaal-artistiek project in Reigersbos in het kader van Collecting the City: Amsterdam 750 jaar.

TAAK nodigde Judit Tholen uit om het project samen op te zetten en heeft in samenwerking met het team van De Kazerne een programma ontwikkeld onder de titel Gedeelde Grond/Future Tellers. Met een groep jongeren in de leeftijd van 17 tot 22 jaar zijn meerdere performatieve gesprekken gevoerd met behulp van de methodes van Building Conversation en vonden er enkele workshops plaats. 

Visie op Zuidoost

Vanaf januari 2021 zijn er vijf bijeenkomsten geweest, verzorgd door Building Conversation met Jörgen Gario en door AiRich en Cheyenne Herdigein. De eerste bijeenkomst ging over eigenaarschap en je thuis voelen in de wijk. De geleefde ervaring stond hierin voorop: Wat waren momenten waarin je eigenaarschap voelde over de plek waar je woonde of zijn er momenten waarin je juist geen eigenaarschap voelde over de plek waar je woonde? Het gesprek kwam schoorvoetend op gang en juist dit gegeven gaf nieuwe inzichten. Wat is eigenaarschap eigenlijk? Is het iets waar je naartoe werkt, wat je opeist, of iets dat je gegeven wordt? De gedeelde twijfel werkte activerend en vormde de aanzet voor de volgende bijeenkomsten waarbij er een manifest geschreven is door de jongeren. Het manifest is gepubliceerd in het magazine en verwoord de visie die de jongeren hebben voor hun wijk. Tijdens de laatste bijeenkomsten werd met de methode van Het Vlak gewerkt. Rond een wit vlak van 3 bij 3 meter gaan mensen met elkaar in gesprek. Door middel van objecten waaraan verschillende betekenissen toegekend werden zoals gentrificatie, zelfbeeld en zeggenschap en die geplaatst en verschoven konden worden werd besproken hoe de jongeren de verhoudingen ervaren.

Manifest

Op 5 maart was er een presentatie waarin collages, teksten, gedichten en het manifest geëxposeerd werden op de muren van de remise, de centrale ruimte in de Kazerne. De jongeren spraken over de hoop die het project Future Tellers hen geeft, het is het begin van het innemen van een autonome positie in de wijk om verandering te kunnen bewerkstelligen. Nu is er ook het magazine Future Telling  waarin de gedeelde grond en de hoopvolle dromen van de jongeren voor Zuid-Oost de ruimte krijgen. Om het magazine te lezen, klik je op het bestand hieronder. 

Toekomst

TAAK onderzoekt nieuwe mogelijkheden om verder te werken met de Future Tellers.Te beginnen met redactievergaderingen waar de onderwerpen besproken worden waar de jongeren verder mee aan de alg willen. De kernvraag die speelt is: Hoe kunnen ze verandering op gang brengen die hun eigen toekomst en de toekomst van Zuid-Oost ten goede komt? TAAK fungeert als aanjager en bemiddelaar en zet zich in om de jongeren in contact te brengen met inspirerende voorbeelden en projecten. TAAK zal dit blijven dat doen vanuit lopende projecten maar ook door ondersteuning te bieden bij het zoeken naar middelen voor programma’s die in de Kazerne plaatsvinden.