Fenix Module: Reboot of the mythic dimension

Tentoonstelling
19 september 2015 — 30 september 2015

Theo Tegelaers is als curator uitgenodigd voor het Nederlandse Paviljoen van Fest I Nova 2015. Hij nodigde William Speakman en Jasper Griepink uit en gezamenlijk ontwikkelden zij het idee voor FENIX MODULE.

Het lijkt bijna verdwenen uit Georgië: het sjamanisme en andere magische praktijken. Zeker gezien vanuit het perspectief van de moderne wetenschap en de geschiedenis.  Maar kunstenaars Jasper Griepink en William Speakman denken dat veel van die charmante krachten nog steeds bestaan. Voor Fest I Nova 2015; Art Villa Garikula (19 t/m 30 september) realiseren zij het project: FENIX MODULE (het Nederlandse paviljoen voor Fest I Nova 2015) waarin zij het bestaan van deze bijzondere kennis en gaven en magische ervaringen onderzoeken.

Het project FENIX MODULE van Griepink en Speakman bestaat uit een tijdelijk bouwwerk, een altaar dat zal fungeren als een centrum voor persoonlijke gesprekken en behandelingen om het hart en de geest te openen. Lokale bewoners, bezoekers, kunstenaars en Grzneuli worden uitgenodigd om het paviljoen te betreden en hun ervaringen met magie, sjamanisme, helende krachten, en bijgeloof te delen. Onderzocht wordt hoe deze overtuigingen en praktijken herleid kunnen worden tot gekende volksrituelen en tradities, objecten en attributen, en hoe ze voortleven in het dagelijks leven of in familiegeschiedenissen.

FENIX MODULE verzamelt vragen die mensen willen oplossen in hun persoonlijke en sociale levens maar ook hun dromen, angsten en verlangens. Jasper Griepink zal deze in persoonlijke sessies benaderen vanuit de verhalen, anekdotes en dromen die men met hem wil delen. Voorafgaand aan de sessies worden er eerst vormen uit klei gemaakt om zo de voorspellende kwaliteiten van de dialogen te versterken. Deze blijven achter in het paviljoen dat tijdens een laatste ritueel aan het einde van het festival in brand gestoken wordt en in vlammen op zal gaan. De in het vuur gebakken vormen van klei zullen als artefacten van het project overblijven.  In 2016 keert FENIX MODULE e terug naar Georgië om de potentie van sjamanistische kennis terug te brengen naar onze tijd.

De video over FENIX Module wordt op een later te bepalen moment bij TAAK in Amsterdam gepresenteerd.

FENIX MODULE

Een project van William Speakman en Jasper Griepink

Curator Theo Tegelaers

Onderdeel  van Fest I Nova: Het 7e Internationaal Festival van de Hedendaagse Kunst ter ere van de gebroeders Zdanevich, gewijd aan de 15e verjaardag van Art Villa Garikula

19 t/m 30 september 2015

fenixmodule.tumblr.com