Expertmeeting PI Zaanstad

Debat Detentie

Op dinsdag 27 september 2016 organiseert TAAK in de Tolhuistuin in Amsterdam een expertmeeting rondom het gevangeniswezen en strafrecht. Aanleiding voor de expertmeeting is de opening van het nieuwe Justitieel Complex Zaanstad, waar door TAAK vijf kunstprojecten zijn georganiseerd. In het voorjaar van 2016 zijn de kunstwerken van Paulien Oltheten, Katrin Korfmann, Michiel Kluiters, Lucas Lenglet en het duo Sylvie Zijlmans en Hewald Jongenelis geïnstalleerd in het Justitieel Complex.

Deze kunstprojecten zijn voor TAAK aanleiding om een nieuw onderzoek te starten naar de omgang met misdaad en straf in de huidige samenleving. Ten tijde van de bouw van de Bijlmerbajes in de jaren zeventig ontstond een grote maatschappelijke discussie over de functie van gevangenisstraf. Rondom de bouw van het Justitieel Complex Zaanstad, dat de Bijlmerbajes en de Koepelgevangenis in Haarlem vervangt, is zo’n discussie uitgebleven. TAAK vraagt zich af waarom dit zo is, en welke thema’s van toepassing zouden zijn om de omgang met misdaad en straf weer bespreekbaar te maken.

Tijdens de expertmeeting zal gezamenlijk worden gezocht naar uitgangspunten voor een alternatieve toekomst van het Nederlandse strafsysteem. Zijn de thema’s die in de jaren zeventig onderwerp van gesprek waren in de huidige samenleving nog steeds relevant? Hoe is de heersende publieke opinie, die meer dan destijds is gericht op veiligheid en zwaardere straffen in plaats van resocialisatie, vertaald in het ontwerp van het nieuwe Justitieel Complex in Zaanstad en wat zegt dit ontwerp over de invulling van gevangenisstraf in de toekomst? Vanuit welke visie hebben de kunstenaars hun werk voor het Justitieel Complex Zaanstad gemaakt en hoe heeft deze omgeving invloed gehad op de keuzes die zij in hun proces maakten? Hoe staan zij zelf tegenover onderwerpen als strafrecht, detentie en criminaliteit?

Kenners van het gevangeniswezen, strafrecht en architectuur gaan tijdens de expertmeeting samen met de kunstenaars in discussie over deze vragen. Hierbij staan de volgende overkoepelende thema’s centraal: ‘de ideologie van gevangenisarchitectuur‘, ‘de toekomst van het gevangeniswezen‘, ‘het nut van het strafrecht’ en ‘het leven van de gedetineerde’. Daarnaast geeft prof. mr. Theo de Roos een lezing over de ontwikkeling in het denken over misdaad en straf vanaf de bouw van de Bijlmerbajes tot de opening van het nieuwe Justitieel Complex in Zaanstad. Bovendien maakt Femke Kaulingfreks in een column een vergelijking tussen het gevangenissysteem in de Verenigde Staten en het Nederlandse gevangeniswezen (lees de column van Kaulingfreks hier).

Rondom de ideeën, visies en toekomstperspectieven die voortkomen uit de expertmeeting zal TAAK in de zomer van 2017 een tentoonstelling organiseren waarin nagedacht en geëxperimenteerd wordt met bruikbare alternatieven voor het huidige strafrecht- en detentiesysteem.

Als u graag bij de expertmeeting aanwezig zijn, kunt u contact opnemen met yvonne@taak.me