Cure Master

Programma Zorg en welzijn

Tijdelijk programma 2014-2016 voor het Sandberg Instituut, ontwikkeld door TAAK en Martijn Engelbregt/ Pavel van Houten van Circus Engelbregt.

Gezondheid is een belangrijk onderwerp in het leven van mensen en dus ook op het politieke en maatschappelijke toneel. Er staan daarbij grote economische en sociale belangen op het spel. Hoe willen we als samenleving, nu en in de toekomst, omgaan met dit thema op individueel, collectief en internationaal niveau? 

Cure Master is een van de tijdelijke programma's die het Sandberg Instituut aanbiedt. In het twee jaar durende programma worden de functie en definitie van ziekte en gezondheid in onze maatschappij onderzocht. Met individuele en gezamenlijke projecten werkt een groep autonome onderzoekers toe naar Cure Park; een plek van ontmoeting, uitwisseling en participatie, die een dynamiek en productie van nieuwe ideeën voortbrengt.

We vertrekken vanuit de erkenning van de individuele transformerende kracht bij ziekte en letsel. Vanuit hun kunstenaarschap en hun persoonlijke geschiedenis met gezondheid en ziekte (lichamelijk en geestelijk) verhouden de onderzoekers zich tot verschillende culturele en filosofische ideeën over wat gezondheid is. Zij onderzoeken externe omstandigheden en nemen maatschappelijke beelden onder de loep.

Tijdens het programma gaan we aan den lijve ondervinden hoe de bewuste omgang met je lichaam en geest je levensvisie en je positie als mens en kunstenaar beïnvloedt. We gaan hiermee experimenteren door verschillende concepten en leefwijzen te beproeven. We ontwikkelen nieuwe voorstellingen over gezondheid aan de hand van thema’s zoals voeding, eenzaamheid, omgeving, geloof, natuur en de dood.

Voor wie
We zijn op zoek naar enthousiaste onderzoekers met een creatieve achtergrond die niet bang zijn zich kwetsbaar op te stellen, die pijnlijke vraagstukken niet uit de weg gaan, en graag hun eigen beroepspraktijk verder uit willen werken in samenwerking met andere studenten. De onderzoekers hebben reeds een beroepspraktijk opgebouwd in de beeldende kunst, vormgeving, architectuur, dans, muziek en theater.

Directie
Martijn Engelbregt (Circus Engelbregt), Theo Tegelaers (TAAK)

Tutors
Nils van Beek (TAAK), Pavèl van Houten (Circus Engelbregt)

Coördinatie
Simone Kleinhout (TAAK)

Gastdocenten
Gijs Frieling, Ida van der Lee, Pedro Reyes, Natalia Jeremijenko, Melanie Bonajo, Job Koelewijn, Marjolijn Zwakman, Appie Bood, Peik Suyling, Adelheid Roosen*, Sjim Hendrix, Bart van Rosmalen (Connecting Conversations), Jan Taal, Trui Verhasselt, Ruchama Noorda, Tellervo Kalleinen, Aetzel Griffioen, Shana Moulton, Hans Schnitzler

Partners en locaties
Het Vijfde Seizoen / Mental Health Institution Altrecht, Care Farm Warmonderhof* / Zonnehoeve*, Hospital*, Louis Bolk Instituut*, Go Kiss the Earth*, Geen Kunst Twynstra Gudde*
* ter bevestiging

Studenten uit de EU kunnen zich nog tot 15 mei aanmelden!

Meer informatie: www.sandberg.nl/cure-master
of stuur een mail naar: curemaster@sandberg.nl