Gedeelde Grond / Future Tellers

1 september 2020 — 31 januari 2021

• Aanjager, facilitator en bemiddelaar: TAAK (Theo Tegelaers) en WAZO (Judith Tholen)
• Partners: Building Conversation, KAZERNE (Faou en Joy-Ann), Stedelijk Museum Amsterdam, OBA
• Gespreksleiders: Lotte van den Berg, Jörgen Gario
• Kunstenaars: wordt nog bekend


Amsterdam Museum en OBA werken samen in het kader van Collecting The City: 750 Jaar Amsterdam. Het doel van de samenwerking is om objecten en verhalen van bewoners in ontwikkelbuurten te verzamelen, die onderdeel worden van de collectie van de stad en van het vernieuwde Amsterdam Museum. Collecting The City wil daarnaast bijdragen aan saamhorigheid en cohesie, in tijden van onrust en sociale isolatie. TAAK is de kartrekker van het project in stadsdeel Amsterdam Zuidoost, dat zich richt op jongeren die opgroeien in Reigersbos. In de eerste fase, die plaatsvindt in het najaar van 2020, werken we nauw samen met Building Conversation, platform voor dialogical art.

Gedeelde Grond: gesprekken met Building Conversation (6-8 november)
Samen met de KAZERNE, een creatieve broedplaats voor jong en oud in Reigersbos, formeert TAAK een groep jongeren waarmee we in gesprek gaan over de wijk en de wijze waarop jongeren willen en kunnen bijdragen aan hun leefomgeving. Wat willen ze zien gebeuren in hun buurt, zodat er meer mogelijk wordt op het gebied van zelfontwikkeling? En hoe kunnen ze hier zelf mede vorm aan geven? De ‘performatieve gesprekken’, onder de noemer Gedeelde Grond, worden geleid door Lotte van den Berg en Jörgen Gario van Building Conversation. De eerste dag, op locatie bij de KAZERNE, start met een verkenning van vijf gedeelde waarden van de groep. Building Conversation: “In de cultureel diverse omgeving waarin we ons bevinden lijkt morele onverschilligheid het meest eenvoudige antwoord. Maar we hebben behoefte aan een gedeelde ‘waardenhorizon’, een moreel kompas, hoe beladen die begrippen ook mogen zijn. Hoe spreken we over dat wat van waarde is voor de groep, rekening houdend met de verschillen in de groep?” Building Conversation werkt in de dagen die volgen met vernieuwende gespreksvormen gericht op ontmoeting, perspectiefwisseling en conflict. Al improviserend en reagerend op de groep reflecteren ze samen met de jongeren op wat het betekent om eigenaar te zijn van het gesprek dat je voert, en de publieke ruimte die je met elkaar vormgeeft.

Future Telling: workshops met kunstenaars
Op de laatste dag van de gesprekken in de KAZERNE, worden enkele kunstenaars uitgenodigd. De groep deelt met hen de verzamelde verhalen, ervaringen en ideeën. In een volgende fase, die bestaat uit workshops, gaan de kunstenaars met de jongeren werken aan de artistieke vertaling van de ideeën in de vorm van muziek, performance, tekst en beeld – resulterend in diverse publieke presentaties.

Wij A’dam Zuidoost
TAAK trekt nauw op met Wij A’dam Zuidoost (WAZO) en is onderdeel van de kerngroep van dit burgerinitiatief, dat een visiedocument opstelt voor de Gemeente Amsterdam over de leefbaarheid in de wijken. De visie van de jongeren wordt daarin een leidend onderdeel. Het werk van WAZO in Zuidoost wordt een succes wanneer het leidt tot kansen voor jongeren om bij te kunnen dragen aan het ontstaan van een nieuwe visie op de buurt. Gedeeld makerschap en mede-eigenaarschap zijn hierin belangrijke uitgangspunten.

Uitgangspunten Amsterdam Museum en OBA
Hoe gaan Amsterdammers met de huidige situatie om? Wat doet Covid-19 met onze relaties, ons werk, onze (mentale) gezondheid? Is er sprake van een versterkte lokale identiteit? Welke initiatieven ontstaan er om elkaar te helpen? In de ontwikkelbuurten in Noord, Nieuw-West en Zuidoost die door Amsterdam Museum en OBA zijn gekozen voor Collecting The City, worden sleutelfiguren betrokken –  met hun bijbehorend netwerk en (artistieke) werkmethodes. Amsterdam Museum en OBA: “Het is nodig volledig vertrouwen te geven aan deze sleutelfiguren, omdat we in deze tijden van sociale isolatie niet zelf kunnen gaan bouwen aan nieuwe informele netwerken, maar juist gebruik moeten maken van en investeren in die netwerken die al bestaan.”