Co-orperatieve Optimystiek

Programma

Op 24 januari 2013 organiseerde TAAK een borrel in de nieuwe werkruimte op de Frans de Wollantstraat 82. Theo, Huib en Nils vertelden meer over de projecten en plannen voor 2013. Hierna volgende een initiatierite, geleid door Melanie Bonajo, waarna de avond werd afgesloten met worst, soep, kunst en bier bij onze buren in De Punt.

De tekst van de initiatierite werd door TAAK in verkorte vorm ook voorgelezen bij de opening van United We in Stroom Den Haag:

Optimystiek

Optimystiek promoot grenzeloos optimisme.

Mystiek verwijst naar de vorm die het leven aanneemt als we de fysieke werkelijkheid voorbijstreven.

Met behulp van verwijzingen naar die fysieke werkelijkheid kunnen wij mensen onderling ideeën uitwisselen.

In de loop der tijd is onze taal verrijkt met talloze beeldspraken.

Zo'n beeldspraak of metafoor wordt ingezet om abstracte begrippen over te brengen.

Hoe groter de tegenstelling tussen de visuele verwijzingen, hoe raker de metafoor.

Wat omgang met dualiteit betreft, daagt optimystiek je uit een derde weg te vinden tussen tegenstellingen.

Wat op kleine schaal onzichtbare veranderingen lijken, kunnen leiden tot veranderingen die op grotere schaal in het oog springen.

Optimistisch blijven is positief zijn. Met een positief wereldbeeld ziet men liever dingen die er zijn dan dat men de wereld beschrijft aan de hand van dingen die er niet zijn.

Het is bijvoorbeeld niet mogelijk een gat te zien. Men kan een gat enkel waarnemen dankzij de randen die zichtbaar zijn.

Coörperatie 

Coöperatie is het proces van samen werken of samen handelen.

Dit is het tegenovergestelde van afzonderlijk en concurrerend werken, zoals zogenaamde 'corporations', vakgenootschappen bekend uit het bedrijfsleven, dat doen.

Corporare is Latijn voor tot één lichaam maken, een vereniging vormen. Corpus betekent lichaam.

Een corporation is een bedrijf, of een groep mensen die het recht heeft te handelen als een eenheid, een rechtspersoon, en volgens de wet als zodanig erkend wordt.

Een corporation is actief binnen de economische dimensie. Coörperaties zijn te bespeuren op verschillende - zoniet alle - schalen van uitvergroting, waar ze onderhevig zijn aan de daar geldende wetten.

Een voorbeeld is de werking van het menselijk lichaam of sociale patronen binnen een land.

Net als bewoners van onze planeet op zoek zijn naar coörperatie met andere levensvormen,

hebben op atomair niveau atomen de neiging te coörpereren met andere atomen om zo een molecuul te vormen.

Naar aanleiding van observaties met microscopen hebben we kunnen zien dat een atoom bestaat uit een kern met een proton en een neutron, waar één of meer elektronen omheen cirkelen.

Het atoom loopt met zijn beschikbaarheid te koop dankzij zijn gretigheid elektronen aan te trekken.

Onder de juiste omstandigheden zijn atomen die bereidwillig zijn elektronen uit te wisselen gemakkelijk overgehaald te coörpereren, om samen over te gaan tot het vormen van één lichaam… een corpus… een corporation.

Co-orporation

Een essentiële voorwaarde voor het vormen van een geslaagde co-orperation is het inschatten van de kwaliteiten van een toekomstige partner, bereidwilligheid tot uitwisselen bijvoorbeeld.

In de scheikunde is halverwege de 19e eeuw het periodiek systeem ontwikkeld om de mogelijkheden tot coörperatie tussen atomen inzichtelijk te maken.

Het periodiek systeem illustreert periodieke trends in de eigenschappen van de toen bekende elementen.

Wat intergalactische allianties betreft wachten we nog steeds op antwoord.

In het huidige economische klimaat betreft is voor

co-orporations een utopisch tijdperk begonnen.

Laat TAAK u helpen kwaliteiten van uw toekomstige partner op te sporen.

Zie uzelf als atoom.

Zie woorden als elektronen.

Toon uw gretigheid tot aantrekken.

Laat co-orporaties op atomair niveau doorlekken tot topniveau.

Laat TAAK uw 'chemical agent' zijn bij de vorming van uw co-orperate identity.

Tekst: Janneke Raaphorst.