Eerste gasten Hortus Hermitage doen verslag van hun verblijf

Landschap en ecologie Lezing
29 oktober 2017

Kunstenaars: Sjaak Langenberg & Rosé de Beer
Locatie: Hortus botanicus Haren
Curator: Theo Tegelaers
Projectleider: Simone Kleinhout
‘Verloren en Hervonden’ wordt mede mogelijk gemaakt door: Kunstraad Groningen, Mondriaan Fonds, Rijksuniversiteit Groningen, Vereniging Vrienden van de Hortus Haren, Gemeente Haren, Stichting Behoud Groene Hortus.

 

Programma

13.00 – 13.30 uur: Ontvangst in de Chinese tuin met koffie en thee
13.30 – 13.45 uur: Welkomstwoord en introductie
13.45 – 14.15 uur: Lezing Marjoleine de Vos
14.15 – 14.45 uur: Lezing Mieke Moor
14.45 – 15.30 uur: Pauze en gelegenheid om Hortus Hermitage te bezoeken
15.30 – 16.00 uur: Lezing Ann Meskens
16.00 uur: Afsluiting en vooruitblik openstelling Hortus Hermitage als gastenverblijf in 2018


Met het gastenverblijf de Hortus Hermitage biedt de Hortus botanicus Haren gasten de unieke mogelijkheid om, net als de vrijwilligers, de Hortus als groene, heilzame omgeving te ervaren. De Hortus Hermitage is een gastenverblijf met een maatschappelijk karakter, want je leeft tijdelijk te midden van de werkgemeenschap en als je wilt kun je een handje meehelpen. Hortus Hermitage is ontwikkeld door het kunstenaarsduo Sjaak Langenberg en Rosé de Beer, in samenwerking met Refunc.

In september en oktober verbleven NRC-redacteur en dichter Marjoleine de Vos, moraalfilosoof Ann Meskens en organisatiefilosoof Mieke Moor als eerste gasten in de Hortus Hermitage. Op 29 oktober 2017, reflecteerde het drietal op de Hortus als groene retraiteplek.

 

Sjaak Langenberg en Rosé de Beer nodigden Marjoleine de Vos, Ann Meskens en Mieke Moor uit om als eerste gasten in Hortus Hermitage te verblijven omdat zij ieder vanuit hun eigen discipline een ander licht werpen op de maatschappelijke betekenis van de Hortus. Hoe verhoudt de beschermde omgeving van de Hortus zich tot de wereld daarbuiten?

De eerste spreker was NRC-redacteur en columnist Marjoleine de Vos. Zij woont op het Groningse platteland en neemt natuur en platteland geregeld als uitgangspunt voor haar beschouwelijke columns. Voor NRC schreef zij alvast over haar verblijf in de hortus, lees haar column hier. En hier vind je de tekst die Marjoleine de Vos op 29 oktober voorlas.

Vervolgens nam Mieke Moor het woord, die een achtergrond heeft in de zorg, theologie en filosofie, én een grote liefde voor tuinen heeft. Zij onderzoekt de mogelijkheid om (de organisatie van) werk menselijker te maken: meer open voor het gebeuren van het leven zelf, minder verstrikt in systemen die ons gevangen houden. Hier vind je de tekst van Mieke Moor.

De laatste spreker was Ann Meskens, die naast filosoof ook is opgeleid tot hovenier. Die combinatie leidde de laatste jaren tot medewerking aan diverse projecten waarin tuinen centraal staan. Meskens verbleef samen met illustrator en fotografe Tatiana De Munck, die enkele van haar boeken illustreerde, in de Hortus Hermitage. Hier vind je de tekst van Ann Meskens.

Het programma werd afgesloten met een vooruitblik op de openstelling van Hortus Hermitage als gastenverblijf in 2018.

Over de sprekers

Marjoleine de Vos (1957) is neerlandica. Zij is als redacteur verbonden aan NRC Handelsblad, waarvoor ze onder meer een tweewekelijkse beschouwelijke column schrijft. Van 2002 tot 2014 schreef ze bovendien een maandelijkse, later wekelijkse en zelfs een paar jaar dagelijkse rubriek over het plezier van koken. Een keuze uit haar beschouwingen werd in 2011 gebundeld onder de titel Het is zo vandaag als altijd. Daarnaast publiceerde zij vier dichtbundels, de laatste, Uitzicht genoeg, verscheen in 2013 bij uitgeverij Van Oorschot.

Ann Meskens (1965) studeerde wijsbegeerte en toegepaste ethiek aan de KU Leuven en de Universiteit van Nice, en is auteur van de boeken Jacques Tati: Een kwestie van kijken en Eindelijk buiten: Filosofische stadswandelingen. Ze verbleef van 2010 tot 2012 als gastschrijver aan de Amsterdamse Gerrit Rietveld Academie en daarover schreef ze het boek The making of. Ze geeft lezingen, spreekt op radio, neemt deel aan kunstprojecten, schrijft columns en kiest ervoor om gelegenheidsfilosoof te zijn, dicht bij de wereld. Meskens is naast filosoof ook hovenier van opleiding. Dat leidde de laatste jaren tot medewerking aan diverse projecten waar tuinen centraal staan. In 2014 werkte ze met Kunstenaarsvereniging Diepenheim rond vernieuwende visies op tuinen van de 21e eeuw. Het boek The Non Urban Garden, Tuinen van de 21e eeuw is hiervan een verslag. Voor De Nederlandse Tuinenstichting (NTs) gaf ze in 2015 een lezing binnen het lustrum-thema ‘Tuinen van de Toekomst’.

Mieke Moor (1964) is organisatiefilosoof. Met haar boek Tussen de regels. Een esthetische beschouwing over geweld van organisatie werd zij genomineerd voor het meest vernieuwende adviesboek van het jaar. Zij werkt op het grensvlak van organisatietheorie, maatschappelijke vraagstukken, kunst en filosofie en werkt daarin vaak samen met kunstenaars en wetenschappers. In november 2017 verschijnt haar nieuwe boek Werken in het wit. Een jaar lang filosoof-in-residence in het Radboudumc. Hierin verkent ze de betekenis van wit in het ziekenhuis, de kunst, de filosofie, en het organisatiedenken.