Mensen

Tessa Smorenburg

Tessa Smorenburg is zorgethica. Zij is betrokken bij onderzoek naar actualiteiten in de zorgpraktijk en verbindingen tussen het kunst- en zorgdomein. Ze heeft een MA Zorgethiek en Beleid (Universiteit voor Humanistiek te Utrecht) en een BA Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (Hogeschool van Amsterdam). Daarvoor studeerde ze ook een enkel jaar aan de Academie Beeldende Kunst te Maastricht.

Tijdens haar studies ontwikkelde ze de interesse om via kunst te reflecteren op maatschappelijke kwesties. Haar belangstelling gaat vooral uit naar praktijken van zorg en samenleven, waarin ruimte voor inclusiviteit en kwetsbaarheid lijkt te ontbreken. Bij TAAK zet ze haar expertise over het sociaal-maatschappelijke domein in bij het realiseren van nieuwe projecten over zorg. Naast TAAK gaat ze samenwerkingen aan met kunstenaars om via beeld en taal sociale thema’s te belichten. Artikelen van haar zijn verschenen in: Het Parool, online op  www.ethicsofcare.org en www.zorgethiek.nu.

Contact: tessa@taak.me