Mensen

Bernie Deekens

Bernie Deekens is producent en curator bij TAAK. Zij is zeer gemotiveerd om zich via de kunsten te mengen in diverse vraagstukken om zo nieuw denken toe te laten en visies te delen die leiden tot nieuwe samenwerking. In het licht van de actuele conflicten die het Europa van vandaag kenmerken, streeft Bernie ernaar de rol van de kunst in het publieke debat zichtbaarder te maken.

Bernie studeerde Kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, waarna ze van 1995 tot 2001 bij W139 heeft gewerkt als algemeen stafmedewerker om de vele (internationale) tentoonstellingen te produceren. Ook was zij daar curator van Hellenistic (fotografie). Daarna was ze tot 2005 coördinator van de Prix de Rome bij de Rijksakademie van beeldende kunsten. Daar was zij verantwoordelijk voor het begeleiden van werkperiodes met de genomineerde kunstenaars, het juryproces, het onderhouden van vele contacten met nationale en internationale partners en was zij redactielid van de jaarlijkse publicatie.

Sinds 2005 werkt zij als zelfstandige als curator, producer, projectcoördinator voor en met diverse opdrachtgevers in binnen-en buitenland. Opdrachtgevers waren o.a Mondriaanstichting, Fonds BKVB, Rijksakademie, SKOR, Witte de With, De Appel, Kunstvereniging Diepenheim, Hasselt/Genk, Groninger Museum, Grensevent en vele kunstenaars.

Contact: bernie@taak.me