Projecten van TAAK komen veelal voort uit vragen, wensen of probleemstellingen van opdrachtgevers en partners. Via kunst willen zij een visie of toekomstbeeld representeren, een discussie aanjagen of cohesie bevorderen. Opdrachtgevers en partners van TAAK kiezen voor kennisontwikkeling, experiment en verwondering. Door kunstenaars, culturele en maatschappelijke partners en burgers te organiseren rondom thema’s wordt een onderzoekstraject ingezet. Samen komen we zo tot de kernvraag en worden nieuwe mogelijkheden gevisualiseerd. TAAK gelooft dat kunst aan betekenis wint door een dergelijke inbedding in de maatschappij. Daarbij vergroot deze procesmatige manier van werken de financiële haalbaarheid van een project.

 

TAAK ontvangt een tweejaarlijkse subsidie van het Mondriaan Fonds.

 

TAAK werkte eerder samen met: