TAAK is een collectief dat kunstprojecten in het publieke domein initieert en in opdracht ontwikkelt en produceert.

TAAK is geïnteresseerd in de vragen die spelen binnen de openbare ruimte en het publieke domein. Volgens TAAK zijn dit niet alleen sociale, maar ook artistieke opgaven. Doordat kunstenaars zich vrij kunnen bewegen tussen verschillende kennisvelden, kunnen zij onverwachte, kritische en onafhankelijke zienswijzen aandragen op onderwerpen die ons allemaal aangaan, zoals gezondheidszorg, stedelijkheid, ecologie en identiteit.

TAAK benadrukt de potentie van artistiek onderzoek om veranderingen in gang te zetten, omdat kunstenaars eenvoudige antwoorden vermijden, en alternatieve werelden kunnen verbeelden waarin we willen leven. Kunst kan verrijken, verbinden, mensen met elkaar in gesprek brengen. Als collectief ontwikkelt en produceert TAAK hiertoe kunstprogramma’s en -projecten, en adviseert overheden, maatschappelijke en private partijen.

Hoe TAAK werkt

TAAK zoekt samen met kunstenaars manieren om het publieke domein als inclusieve omgeving te beschouwen waar een diversiteit aan stemmen en wensen te horen is.

Hiertoe werken we graag samen met partners uit verschillende segmenten van de samenleving: uit de zorg, het onderwijs, de wetenschap, natuur- en landschapsorganisaties, overheden, erfgoedinstellingen, maar ook met belangenorganisaties en maatschappelijke organisaties.

Omdat we de kunstprojecten veelal buiten de institutionele kaders van de hedendaagse kunst realiseren, zoeken we steeds nieuwe werkwijzen en strategieën. Iedere situatie is immers anders. Telkens geven we een nieuw traject vorm, waarbij de uitgangspunten helder zijn maar het eindresultaat vaak openstaat. TAAK brengt de context in kaart, formuleert het kader en schept vervolgens de juiste condities voor kunstenaars om hun werk te realiseren. Daarbij streven we ernaar verdieping en verbreding te zoeken door bijvoorbeeld aan te sluiten op de agenda’s van maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven.

Wie TAAK is

TAAK koppelt een uitgebreid netwerk in de kunstwereld aan ervaring en kennis op het gebied van kunstopdrachten en -projecten in de openbare ruimte. Als collectief van zelfstandigen – adviseurs, curatoren, onderzoekers, projectmanagers, fondsenwervers, (web)redacteuren, communicatieadviseurs en programmamakers – kunnen wij het hele traject van een kunstwerk van begin tot eind begeleiden. Wij werken samen onder de juridische vorm van een coöperatie. Onafhankelijkheid, gelijkwaardigheid en zelfbestuur zijn daarin belangrijk. We beslissen gezamenlijk wat TAAK oppakt en wie TAAK daarin kan vertegenwoordigen.

Programma

TAAK ontwikkelde al verschillende in het oog springende projecten. In 2016 realiseerden we vijf kunstprojecten voor het nieuwe Justitieel Complex Zaanstad die ruimte boden voor een gesprek over de huidige omgang met misdaad en straf. Datzelfde jaar verrees Palace Ruin op de Amsterdamse Zuidas, een rokende sculptuur van James Beckett die tevens fungeerde als podium voor lezingen en concerten. In de zomer van 2017 organiseerden we in het Amsterdamse Bos de kunstmanifestatie Cure Park, waar we vanuit de kunst nieuw licht op zorg en welzijn wierpen. Het Carnival of the Oppressed Feelings trok in oktober 2017 door de straten van Amsterdam; deze performatieve demonstratie bracht vluchtelingen, kunstenaars en iedereen die zich betrokken voelde bijeen. In 2018 werken we aan tijdelijke en permanente kunstwerken die de stad Drachten een nieuw aanzien zullen geven.

Sinds 2017 werkt TAAK onder meer aan langlopende programma’s die gericht zijn op het concept van ‘De inclusieve samenleving’. Binnen de programma’s die we de komende jaren (2017-2020) willen realiseren zullen we de mechanismen van uitsluiting adresseren en bevragen door middel van artistiek onderzoek, events en voorstellen van nieuwe vormen van inclusiviteit in het publieke domein. De thema’s In- en uitsluiting, Curating the City, Care & Well-being en Future Landscapes staan centraal.

Samenwerken

We zijn geïnteresseerd in de vragen van anderen, en denken dat kunstenaars iets kunnen toevoegen in de zoektocht naar antwoorden. We brengen kunstenaars met een plan en partners met een vraag bij elkaar én we zoeken partners bij plannen en kunstenaars bij opgaven. Heeft u een urgente vraag- of probleemstelling, een opwindend plan of een wens? Of wenst u advies over nieuwe culturele plannen? TAAK neemt dit graag als aanleiding om een kunstwerk, cultureel evenement of –programma te ontwikkelen. Mail naar info@taak.me.

klik hier voor de privacyverklaring van TAAK

 

TAAK houdt kantoor in Lola BAE:

Hettenheuvelweg 16, kamer 3.14

1101 BN Amsterdam

TAAK ontvangt een tweejarige subsidie van Amsterdams Fonds voor de Kunst.

Coöperatie TAAK U.A. is de handelsnaam van TAAK, Kamer van Koophandel Amsterdam nummer 55744133 en statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage; en haar leden. De leden staan vermeld op www.taak.me. Overeenkomsten worden aangegaan door zowel de coöperatie als haar leden. In alle communicatie zowel gezamenlijk als afzonderlijk genoemd TAAK.

 

Webdesign: Pauline Le Pape/ Roosje Klap, Webmaster: Vincent Bruijn