Play Back Talk Back

Voortkomend uit de wens om de impact van kunst in het publieke domein zowel artistiek als maatschappelijk te duiden is Play Back Talk Back een instrument om ervaringen en overwegingen te delen met experts en geïnteresseerden via debatten, video’s en artikelen. Zo ontstaat een nieuw on- en offline platform waar kennis over maatschappelijke thema’s die voortkomt uit kunstprojecten wordt verzameld.

Bekijk onze dossiers: