TAAK ontvangt een bijdrage van het Mondriaan Fonds in extra aanvraagronde

21 december 2016

Amsterdam, 21 december 2016

TAAK ontvangt € 65.000,00 van het Mondriaan Fonds voor het programma van 2017. Het Mondriaan Fonds draagt bij aan programma’s van presentatie-instellingen omdat ze van vitaal belang zijn voor ontwikkeling en zichtbaarheid binnen de beeldende kunstsector.

TAAK is een onafhankelijk platform dat kunstprojecten rond maatschappelijke onderwerpen initieert, ontwikkelt en produceert. Deze projecten presenteert TAAK vaak op platforms buiten het kunstcircuit, in de publieke ruimte. TAAK werkt lokaal en regionaal en gaat samenwerkingen aan met domeinen waar kunst geen vanzelfsprekendheid is. TAAK vindt haar partners in verschillende segmenten van de samenleving: bijvoorbeeld overheden, wetenschap, zorg, onderwijs, natuur- en landschapsorganisaties, de duurzaamheidssector, erfgoedinstellingen maar ook activistische en sociale partners.

Een commissie van het Mondriaan Fonds oordeelde als volgt: “De commissie ziet TAAK als producerende instelling die vanuit de basis in Amsterdam telkens nieuwe podia zoekt voor haar projecten langs drie programmalijnen gericht op ontwikkeling, productie en begeleiding. Daarbij hanteert TAAK als coöperatie een bijzonder organisatiemodel en is het cultureel ondernemerschap goed op orde. (..) De plannen voor de komende jaren laten een hoge mate van continuïteit zien, waarbij de commissie de bijzondere maatschappelijke samenwerkingspartners en de regionale spreiding van de activiteiten waardeert.”

Het Mondriaan Fonds draagt bij aan de programma’s van presentatie-instellingen voor beeldende kunst omdat ze cruciaal zijn voor het DNA en spreiding van de beeldende kunst. Zowel publiek en kunstenaars als grotere instellingen, galeries en musea zijn omwille van doorstroming van interessante kunstenaars en concepten gebaat bij kwalitatief hoogstaande programma’s, van Groningen tot Tilburg.

Kijk hier voor meer informatie over de Bijdrage Meerjarenprogramma’s Presentatie-instellingen.
Lees meer over de ondersteunde projecten op https://www.mondriaanfonds.nl/gehonoreerd-overzicht/.