Stream in de Friese Wouden

Project

Waar: Friese Wouden
Wanneer: vanaf zomer 2016
Stream werkt samen met: Stichting Tijd, Kunsthuis Syb, De Tropische Kas Beesterzwaag, Beesterzwaag Natuurlijk Genieten, Staatsbosbeheer, Museum Belvedere, Museum Dr888, Stichting Toeristisch Netwerk Friese Wouden, Stichting Pleaslik Belang de Veenhoop, It Fryske Gea, Stichting Biomeiler. Stream wordt financieel ondersteund door: Provincie Fryslân, Gemeente Opsterland, Gemeente Smallingerland, Gemeente Heerenveen, Rabobank Heerenveen Zuidoost Friesland, Rabobank Drachten Friesland Oost, Mondriaan Fonds, P.W. Janssen’s Friesche Stichting


Stream is een meerjarig kunstprogramma in het landschap van de Friese Wouden. Het samenspel tussen mens, natuur en tijd staat centraal bij de kunstprojecten die vanaf oktober 2016 op verschillende locaties opduiken, en in verbinding met de lokale bevolking groeien. Elmo VermijsErik Odijk en Walter van Broekhuizen zijn de eerste kunstenaars die van start gaan.

Hoe zou het zijn om de wereld vorm te geven, niet volgens menselijke tijdseenheden, maar volgens de tijdsordening van de natuur? Dan heb je het ineens over hele andere tijdsdimensies. Dan denk je aan de cyclus van de seizoenen, aan processen van groei en verval, en aan evolutie. De centrale vraag die Stream kunstenaars stelt is: hoe kunnen processen uit de natuur en menselijke creativiteit samenvloeien tot constructieve vormen van samenwerking? Daarbij laten zij zich inspireren door de schoonheid van het landschap, maar ook door het eeuwenoud erfgoed van de streek. Er worden antwoorden gezocht in lokaliteit, kleinschaligheid en verbinding. Het natuurlijke ritme van het landschap en de rijke cultuurhistorie van de Friese Wouden, nemen we als vertrekpunt. Het verstrijken van de tijd en de loop van de natuur bepalen vervolgens de vorm.

De Friese Wouden

De Friese Wouden is een prachtig deel van Friesland. Hier in het zuidoosten van de Provincie vind je niet de weidse vergezichten en meren waar Friesland om bekend staat, maar een divers en oud coulisselandschap met bossen, houtwallen, beekdalen, heide en veengebieden. Het is een landschap met een traag tempo, een besloten gebied met een uniek cultuurlandschap.

Sinds begin 2016 nodigde Stream kunstenaars uit om te komen werken in de Friese Wouden, op zoek naar het eigene van dit gebied. Met gebruik van lokale kennis en materialen, en in samenwerking met bewoners en ondernemers, wordt zo nieuwe waarde gegeven aan de regio. Doel van Stream is om met haar activiteiten ook toerisme en lokale economie aan te jagen. Jaarlijks krijgen nieuwe kunstenaars een opdracht waarmee Stream steeds verder wortelt in de Friese Wouden.

Louis Le Roy

Belangrijke inspiratiebron voor Stream is het gedachtegoed van kunstenaar en tegendraads denker Louis Le Roy (1924). Volgens Le Roy moest de mens niet trachten de natuur te overheersen, maar juist samenwerken met diens groeikracht en evolutionaire processen. In het Friese dorpje Mildam demonstreert zijn Ecokathedraal sinds 1983 deze interactie tussen mens en natuur. De Ecokathedraal, een groenzone die doet denken aan een tempelcomplex uit vervlogen tijden, ontwikkelt zich doorlopend in ruimte en tijd. Met aangevoerd materiaal, stenen en tegels afkomstig van sloop of bestrating, wordt er door vrijwilligers gebouwd en gestapeld zonder vooropgezet plan of doel. Ordening ontstaat door ecologische dynamiek, en door de vrije energie en creativiteit van de mens.

Meer over Louis Le Roy is te vinden op www.stichtingtijd.nl. 

Rondom de kunstwerken worden diverse publieksactiviteiten georganiseerd. Raadpleeg de website stream.frl of volg Stream op facebook.

Over de projecten