Nieuwe publicatie: Local Authority

Publicatie

Titel: Local Authority
Auteurs: Daniel Jewesbury & Valerie Connor e.a.
Uitgeverij: Fingal Arts Office / Fingal County Council
ISBN: 9780957172197
Jaar: november 2015


Nils van Beek (curator van TAAK) schreef het essay 'Legitimation please' voor Local Authority, een boek met kritische essays over strategieën rond Europese kunstopdrachten in publieke ruimte.

Het onderzoek voor de essays begon bij het Commissions+International Symposium over kunst in de openbare ruimte in 2012 in Ierland, georganiseerd door Fingal County Council. De deelnemers aan dit symposium, Cécile Bourne-Farrell, Nils van Beek en María Mur Dean, werden vervolgens uitgenodigd om opnieuw na te denken over de ideeën die die dag ter sprake kwamen. Zij reflecteren op de wijze waarop recente economische en politieke omwentelingen invloed hebben op openbare kunst in binnen- en buitenland.

Een begeleidend kritisch en historische essay van Dave Beech belicht de ambities en verwachtingen die blijken uit de ideeën en uitvoering van de publieke kunst in Europa. In het voorwoord schetst Caroline Cowley de strategie van het Public Art Programme van Fingal County Council om gemeenschappelijke doelen te bouwen in samenwerking met met baanbrekende producenten. In de inleiding onderzoekt Daniel Jewesbury wat er op het spel staat in kunst in de openbare ruimte, wat de risisco's en de kansen zijn. In het nawoord beoordeelt Valerie Connor de drijfveren die leidden tot deze publicatie.