I am a tool of gentrification. West. Lyubov Matyunina

23 mei 2019 — 23 mei 2019

Aanvang: 19.30 uur

Locatie: Broedplaats HW10, Hendrik van Wijnstraat 10

Kunstenaars Social Capital #2. Amsterdam-West: Lyubov Matyunina, Julika Rudelius, Tao G. Vrhovec Sambolec in samenwerking met DNK Ensemble; bart en klaar
Curator: Petra Heck, Theo Tegelaers

Social Capital #2 Amsterdam-West is tot stand gekomen dankzij bijdragen van Mondriaan Fonds, Amsterdams Fonds voor de Kunst en Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland. Met dank aan LAB111, HW10 en De Hallen.Lyubov Matyunina (Kaliningrad, Rusland) observeerde in de acht jaar dat ze in Amsterdam woonde hoe de stad veranderde van cultureel-georiënteerd in marktgedreven. Daarbij merkte ze op dat kunstenaars vaak een centrale rol spelen bij gentrificatie processen maar gaandeweg het veld moeten ruimen. Zijn er ook vormen mogelijk waarbij kunstenaars duurzaam een sociale buurtfunctie vervullen, vraagt zij zich af? En, kan gebiedsontwikkeling niet alleen de markt, maar ook de creatieve sector voeden? Deze vragen vormen het uitgangspunt voor een serie experimentele documentaires in de stadsdelen Centrum, Noord en West waarin Matyunina de complexiteit van gentrificatie onderzoekt en speculeert over mogelijke positieve wendingen voor de kunst en kunstenaars. De editie in Amsterdam-West legt de nadruk op broedplaatsen als Lely en WOW en zoomt in op het functioneren van deze plekken in buurten waar de huizenprijzen in rap tempo omhoog worden gestuwd.

I am a tool of gentrification. West gaat in première als onderdeel van Social Capital #2. Amsterdam-West in Broedplaats HW10 op donderdag 23 mei om 19.30 uur. De drie edities over Noord, Centrum en West zijn vervolgens gezamenlijk te zien in tentoonstellingsruimte LAB111 bij LIMA van 24 mei tot en met 30 juni.

Lees hier meer over Social Capital #2. Amsterdam-West.

Klik hier voor het volledige programma op 23 en 24 mei 2019.