Handleiding voor opdrachtgevers van kunst in de openbare ruimte

Publicatie

Tekst: Nils van Beek (TAAK), Simone Kleinhout (TAAK), Jorgen Karskens (AFK)
Voorbereidende gesprekken: TAAK
Advies: Onno van den Muysenberg (Gemeente Amsterdam), Anita Frank (Gemeente Amsterdam)
Eindredactie: Amsterdams Fonds voor de Kunst
Tekstcorrectie: Maud van der Woude
Beeldredactie: Amsterdams Fonds voor de Kunst
Vormgeving: Vandejong
Voor het schrijven van deze publicatie hebben wij dankbaar gebruikgemaakt van gesprekken met Hester Alberdingk
Thijm, Véronique Baar, Jeroen Boomgaard, Peggy Brandon, Nienke Bruin, Ineke Brunt, Marco Cops, Roy Cremers, Hendrik
Folkerts, Anita Frank, Marieke Gerritsen, Folkert Haanstra, Cintha van Heeswijk, Sabrina Kamstra, Jorgen Karskens, Jikke
van Loon, Clayde Menso, Onno van den Muysenberg, Eefke van Nuenen, Raymond Ophuis, Eva Pas, Rini Scheffers, Maaike
Sijbrandij, Alexander Strengers en Steven van Teeseling.


Op 11 december 2014 werd de handleiding Ruimte voor het onverwachte gepresenteerd. De handleiding voor opdrachtgevers van kunst in de openbare ruimte biedt professionele opdrachtgevers van een kunstwerk een overzicht van alle aspecten die daarbij komen kijken: van het selecteren van de kunstenaar tot het creëren van draagvlak. Het is een handige leidraad om kunstopdrachten tot een goed einde te brengen.

De handleiding kunt u downloaden van de nieuwe website Buitenkunst.

In 2013 is door het AFK in samenwerking met TAAK gewerkt aan een handleiding voor opdrachtgevers van kunst in de openbare ruimte. TAAK sprak verschillende partijen: projectbureaus, bemiddelaars, financiers, beleidsmedewerkers van Amsterdamse stadsdelen. Al hun do's en don'ts zijn verzameld in de handleiding. De teksten zijn geschreven door Nils van Beek (TAAK), Simone Kleinhout (TAAK) en Jorgen Karskens (AFK). De handleiding is vormgegeven door Vandejong. De handleiding is vooralsnog uitsluitend digitaal verkrijgbaar via de website Buitenkunst.